Program Mozart – spotkania informacyjne

Można zgłaszać się do Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej - Mozart. Spotkanie informacyjne dotyczące uczestnictwa w programie odbędą się 17 i 18 maja.


Miasto, po raz kolejny, wychodzi ze swoją ofertą do aktywnych naukowców i przedsiębiorców, którzy jako partnerstwa naukowo-biznesowe mogą składać wnioski o wsparcie finansowe dla swoich projektów. Partnerstwa, których propozycje zostaną ocenione najwyżej, otrzymają z budżetu miejskiego dofinansowanie.

Spotkania informacyjne odbędą się 17 maja o 10.00 i 18 maja 13.00.

Dotąd, w ramach programu, sfinansowanych zostało już 107 projektów realizowanych przez partnerstwa naukowo-biznesowe. Łączna kwota dofinansowania partnerstw przekroczyła 4 mln zł. Były to projekty odpowiadające konkretnym potrzebom przedsiębiorców, które jednocześnie miały pozytywny wpływ na praktykę dydaktyczną pracowników wrocławskich uczelni i instytutów naukowych.
Więcej o Miejskim Programie Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej – Mozart – kliknij.

Zgłoś uwagę