Program leczenia in vitro w 2020 r. we Wrocławiu. Jak się zarejestrować

Pierwsze dziecko, poczęte dzięki programowi in vitro we Wrocławiu, przyszło na świat w połowie lutego br. Na kolejne maluchy, w tym z sześciu ciąż bliźniaczych, oczekuje ponad 40 szczęśliwych mam. Dofinansowany z budżetu miasta program leczenia niepłodności przynosi piękne owoce. W bieżącym roku będzie kontynuowany. Przypominamy procedury z nim związane.

 • fot. ilustracyjne, freepik.com


Program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia w roku 2019” ruszył 15 kwietnia ub.r. i mogło z niego skorzystać 2019 ponad 300 par z Wrocławia i na ten cel miasto przeznaczyło ze swojego budżetu 1,5 mln zł.

Statystycznie, po ok. 10 miesiącach, wygląda dziś to tak, że realizator programu, czyli Invicta Sp. z o.o., przyjął ok. 350 zapytań o możliwość dofinansowania leczenia, z czego do programu zgłosiło się 287 par. Pozytywną kwalifikację uzyskało 274 par, 13 z powodów medycznych musiało jednak zrezygnować.

Ostatecznie liczba par w programie w 2019 r. zamknęła się liczbą 165, a u 125 par przeprowadzono zabieg transferu zarodka. W rezultacie potwierdzono 43 ciąże, w tym 6 bliźniaczych.

Najważniejsze informacje o edycji 2020

Program polityki zdrowotnej został zaopiniowany pozytywnie przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i taryfikacji nr 240/2016 z 28 grudnia 2016 r. oraz przyjęty Uchwałą nr XV/430/19 Rady Miejskiej Wrocławia z 21 listopada 2019 r.

Zakłada on dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary pozostającej w związku małżeńskim lub partnerskim, zakwalifikowanej do programu, w wysokości do 100 procent, w maksymalnej kwocie 5000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w programie.

Zadanie będzie realizowane w terminie: 17.02.2020-31.12.2020 r.

Realizatorzy wybrani w konkursie ofert to:

Przewidziana na rok 2020 kwota dotacji to: 1 496 257 zł – w tym 999 837 zł (Invicta) i 496 420 zł (Invimed). Zakłada się, że z programu skorzystają 303 pary (203 Invicta, 100 Invimed).

Rejestracja do programu

Prowadzi ją realizator (Invicta, Invimed). Każda osoba z pary małżeńskiej lub partnerskiej musi złożyć następujące dokumenty:

 • zgodę na udział w programie,
 • oświadczenie potwierdzające udział w programie po raz pierwszy,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania we Wrocławiu,
 • kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego za 2019 r. przez każdego z beneficjentów tworzących parę, którzy do dnia złożenia dokumentów rozliczyli się z urzędem skarbowym (oryginał zeznania do wglądu). Osoby, które się nie rozliczyły, składają kserokopię pierwszej strony PIT-11,
 • oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji programu,
 • oświadczenia o pozostawaniu w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego, określoną w art. 2 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności),
 • inne, w tym medyczne, wymagane przez realizatora programu.

Kwalifikację medyczną do prowadzi realizator programu – zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Rozrodu i Embriologii,  Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz zapisami Ustawy z 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (DzU 2017, 865).

Kto się zakwalifikuje do programu

Do programu in vitro we Wrocławiu zostaną zakwalifikowane pary, spełniające poniższe kryteria:

 • stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu,
 • w dniu zgłoszenia do programu kobieta nie ukończyła 40. roku życia; dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0,7 ng/mL) lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka,
 • w dniu kwalifikacji do programu oboje są mieszkańcami Wrocławia i rozliczają podatek dochodowy w urzędach skarbowych we Wrocławiu (z wyłączeniem I US przy ul. Klimasa 34).

Decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje realizator programu, mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w programie.Zgłoś uwagę