Prof. Jarosław Bosy nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego

Profesor Jarosław Bosy, dotychczasowy prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, przez najbliższe cztery lata będzie zarządzał Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

  • Prof. Jarosław Bosy, rektor-elekt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, fot. UP Wrocław


Do udziału w głosowaniu uprawnionych było dwustu elektorów. To reprezentanci profesury, pracowników naukowych i administracji, doktorantów oraz studentów. W drugiej turze głosowania (w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości) prof. Jarosław Bosy uzyskał 100 głosów (50,5 proc.), prof. Krzysztof Kubiak dostał 97 głosów (49 proc.). Jeden elektor wstrzymał się od głosu (0,5 proc.).

57-letni prof. Jarosław Bosy jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskał na krakowskiej AGH. W 2014 r. został profesorem tytularnym.

Był prodziekanem Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, jest pracownikiem naukowym Instytutu Geodezji i Geoinformatyki.

Specjalista ceniony w międzynarodowych gremiach

Prof. Bosy specjalizuje się w geodezji satelitarnej, prowadzi badania dotyczące integracji obserwacji satelitarnych i naziemnych wykorzystywanych do monitorowania Ziemi wraz z atmosferą w ramach Globalnego Geodezyjnego Systemu Obserwacyjnego.

Przebywał na zagranicznych stażach i misjach naukowych w Grecji, Szwajcarii i we Włoszech. Kierował i kieruje licznymi grantami naukowymi, jest autorem lub współautorem łącznie 90 oryginalnych prac twórczych.

Jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) i Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU). Od 2012 r. członkiem, a od 2016 r. wiceprzewodniczącym Komitetu Geodezji PAN. Jest też cenionym ekspertem wielu międzynarodowych instytucji badawczych i organizacji naukowych.

W fotelu rektora zastąpi prof. Tadeusza Trziszkę.

UP/wZgłoś uwagę