wroclaw.pl strona główna

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk – oficjalna strona internetowa

Prezydent Wrocławia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

2°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Prezydent Wrocławia
 3. O tym się mówi
 4. Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej
postęp: 10%

Nowy zespół szkolno-przedszkolny dla północnych osiedli Wrocławia

Aktualizacja:

6.10.2022

A na ul. Cynamonowej na Lipie Piotrowską widać już fundamenty kompleksu edukacyjnego dla 1200 dzieci. Na budowę przyjechały żurawie budowlane i trwają przygotowania do kolejnych etapów budowy. Przypomnijmy, to najdroższa inwestycja edukacyjna w historii Wrocławia. Umowa opiewająca na kwotę blisko 90 milionów została podpisana pod koniec lipca. 

16.08.2020

Ruszyły prace ziemne na ul. Cynamonowej. Budujemy tu szkołę i przedszkole dla 1200 dzieci. To najdroższa edukacyjna inwestycja w historii Wrocławia. Prace potrwają 22 miesiące.

28.07.2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Cynamonowej 40 powstanie w 22 miesiące. To niesamowicie ważna i oczekiwana inwestycja  dla tego rejonu miasta, bowiem budując tę placówkę, zapewniamy miejsca szkolne i przedszkolne dla dzieci z Lipy Piotrowskiej, Widawy, ale nie tylko.
Koszt tej inwestycji to blisko 87 mln zł. Budujemy tu nowoczesny obiekt szkolny dla 1000 uczniów i 200 przedszkolaków. Będzie miał: klimatyzowane 32 sale lekcyjne, 4 sale komputerowe, 2 sale do nauki języków obcych, pracownie: przyrodniczą, chemiczną, plastyczną, fizyczną oraz muzyczną, 3 świetlice, bibliotekę z czytelnią, węzeł żywienia z jadalnią.
Z kolei z myślą o młodszych dzieciach – w części przedszkolnej powstanie 8 sal – każda z własnym węzłem sanitarnym i magazynkiem. (Dodatkowo przy 3 salach dla 3-latków umiejscowimy pomieszczenie na leżaki, a w sanitariatach brodziki). Nie zabraknie także sali rekreacyjnej (gimnastyka korekcyjna, rytmika czy imprezy okolicznościowe), magazynu, gabinetu logopedy, szatni dla dzieci (z podziałem na grupy), WC ogólnodostępne dla niepełnosprawnych z przewijakiem dla niemowląt, WC zewnętrzne dla dzieci bawiących się na placu zabaw.
Przy szkole wybudujemy dużą salę gimnastyczną – ok. 900 m2 z możliwością podziału oraz z widownią. Ponadto, powstanie mała sala gimnastyczna – 350 m2 i sala do gimnastyki korekcyjnej.
Przy budynkach projekt zakłada boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, do piłki nożnej, bieżnię, skocznię do skoku w dal, place zabaw i ogród .
Nasadzonych zostanie aż 248 drzew m.in. dęby, platany, klony, a także liczne krzewy, żywopłoty i byliny.
Obiekt będzie ekologiczny. Będzie posiadać zielone dachy, instalację fotowoltaiczną, zagospodarowane zostaną wody opadowe, zmontowane będą instalacje odzysku ciepła.
W ramach inwestycji powstaną wewnętrzne chodniki, place, drogi manewrowe i ppoż., ciąg pieszo-rowerowy, parking dla samochodów - 52 miejsc w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami, ustawione zostaną stojaki na rowery ok. 200 szt., w tym 100 pod zadaszeniem, pojawi się mała architektura (pomieszczenie na odpady, ławki, kosze na śmieci).

21.07.2022

Popisanie umowy na budowę Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej zaplanowano 28 lipca 2022r. 

7.06.2022

Rozstrzygniecie przetargu i wyłonienie wykonawcy. Za nowy ZSP zapłacimy blisko 87 mln zł.

30.03.2022

Ogłoszenie o przetargu na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cynamonowej.

W poprzednim oferty były znacznie wyższe od kwoty jaką przeznaczyliśmy na realizację zadania.

22.03.2022

Złożone w przetargu oferty znacząco przewyższały budżet przeznaczony na budowę. przetarg zostanie powtórzony.

7.03.2022

Otwarte zostały oferty w postępowaniu przetargowym na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego. Obecnie trwa ich analiza.

4.01.2022

Jest przetarg na wykonanie nowej placówki oświatowej na północy Wrocławia. Projekt był już gotowy od jakiegoś czasu, lecz miasto czekało jeszcze na pozwolenia na budowę.

Wykonawca będzie mieć 22 miesiące na realizację od momentu podpisania umowy. Dzieci pójdą do nowej szkoły we wrześniu 2024r.  Oferty w przetargu można składać do 22 lutego.

Jednocześnie trwają prace projektowe związane z infrastrukturą drogową w pobliżu nowej placówki. Są one objęte odrębnymi postępowaniami przetargowymi.

Budowa placówki na styku Lipy Piotrowskiej i Widawy potrwa ok. 2 lat. Szacuje się, że kosztować będzie ona ok. 70 mln zł.

Inwestycję nadzoruje Zarząd Inwestycji Miejskich.

8.10.2021

Znamy szczegóły projektu.

SZKOŁA PODSTAWOWA dla 1000 uczniów:

 • 32  sale lekcyjne
 • 4 sale komputerowe na 16 stanowisk
 • 2 sale językowe ma 16 stanowisk
 • pracowania chemiczna z zapleczem
 • pracownia fizyczna z zapleczem
 • 2 pracownie przyrodnicze
 • pracowania plastyczna z zapleczem
 • pracownia muzyczna z wyciszeniem pomieszczenia

pomieszczenia administracyjne, m. in.:

 • gabinet dyrektora połączony z sekretariatem, gabinety zastępców dyrektora
 • gabinet pedagoga, gabinet psychologa, gabinet logopedy
 • gabinet pielęgniarki, gabinet stomatologa
 • pomieszczenia biurowe
 • pokój nauczycielski z aneksami socjalnym i miejscem cichej pracy

pomieszczenia ogólnego przeznaczenia:

 • 3 świetlice szkolne
 • biblioteka szkolna z czytelnią
 • toalety uczniowskie, personelu i ogólnodostępne, w tym dla niepełnosprawnych, pomieszczenie higieniczne dla kobiet

zespół sportowy:

 • sala gimnastyczna duża ok. 900 m2 z możliwością   podziału, z kieszenią sceniczną, z widownią na antresoli
 • sala gimnastyczna mała ok. 350 m2
 • sala gimnastyki korekcyjnej z szatniami
 • zaplecza sanitarno-szatniowe
 • pokój nauczycieli W-F z własnym węzłem sanitarnym
 • magazyn sprzętu sportowego 

zespół żywienia:

 • węzeł żywienia (pełna kuchnia - wspólna dla SP i P) z pomieszczeniami pomocniczymi i węzłem sanitarno - szatniowym dla personelu kuchni, z wydawalnią posiłków dla szkoły i przedszkola
 • jadalnia dla szkoły

PRZEDSZKOLE (200 dzieci):

blok przedszkolny dla 8 oddziałów (po 25 dzieci w oddziale) z zapleczem:

 • 8 sal , każda z własnym węzłem sanitarnym, magazynkiem - w tym 3 sale dla 3 latków (przy salach 3-latków dodatkowo pomieszczenie na  leżaki; brodziki w sanitariatach)
 • sala rekreacyjna duża (gimnastyka korekcyjna, rytmika, imprezy okolicznościowe) + magazyn
 • pokój administracyjny (intendent/referent), gabinet zastępcy dyrektora, gabinet logopedy
 • socjalne dla personelu, pom. woźnych oddziałowych
 • szatnia dla dzieci, jako wydzielona z holu z wydzieloną szatnią w podziale na boksy dla każdej grupy
 • WC dla personelu, WC ogólnodostępne dla niepełnosprawnych z przewijakiem dla niemowląt, zewnętrzne WC dla dzieci bawiących się na placu zabaw
 • pomieszczenie porządkowe, wózkownia

ZAGOSPODAROWANIE  TERENU:

wewnętrzne ciągi piesze/chodniki, place, drogi manewrowe i ppoż. , ciąg pieszo – rowerowy

parking dla samochodów - 52 mp w tym 3 dla NPS, stojaki na rowery ok. 200 szt., w tym 100 pod zadaszeniem

mała architektura (pomieszczenie na odpady, ławki, kosze na śmieci, …),

zieleń (niska i wysoka) , w tym szpaler drzew wzdłuż terenu 3KDW/3,

zewnętrzne urządzenia sportowe: boisko wielofunkcyjne  do gier zespołowych, boisko do piłki nożnej, bieżnia prosta, skocznia do skoku w dal

place zabaw dla: dzieci szkolnych, ogród i place zabaw dla dzieci przedszkolnych

ogrodzenie

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE I ENEGROOSZCZĘDNE:

 • zielone dachy
 • instalacje fotowoltaiczna
 • instalacja odzysku ciepła
 • gospodarka wodami opadowymi, poprzez odprowadzenie do:
 • rabat z roślinnością dobraną do zmiennych warunków wilgotnościowych
 • instalacji kanalizacji deszczowej, dalej do zbiorników retencyjnych, dalej do instalacji do podlewania zieleni

 

W kwestii infrastruktury drogowej przy ZSP jesteśmy w początkowej fazie projektowania.

Budowa ZSP oraz budowa dróg planowane są odrębnymi postępowaniami przetargowymi.

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg na osiedlu Lipa Piotrowska i Widawa zawarta została 21.07.2021 r., z terminem opracowania do 21.07.2022 r.,

1.09.2021

Jesteśmy w trakcie pozyskiwania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodno-prawnego dla zespołu szkolno-przedszkolnego na ul. Cynamonowej. To ostatnie procedury formalne, które pozwolą nam zakończyć etap projektowania i rozpisać przetarg na prace budowlane. Planujemy ogłosić go w grudniu br.

30.04.2021

Zostało złożone pozwolenie na budowę obiektu.

Zarząd Inwestycji Miejskich planuje ogłoszenie przetargu na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cynamonowej w IV kwartale 2021 r.

28.09.2020

Znamy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej. Sąd Konkursowy przyznał I i II miejsce oraz cztery równorzędne wyróżnienia niepieniężne dla projektów charakteryzujących się nowatorskim podejściem do formy przestrzennej i architektury.

Pierwsza nagroda dla MPP sp. z o.o. sp.k. Zespół projektowy: Zbigniew Maćków, Juliusza Erdman, Justyna Juszczak, Anna Okoń, Laura Paluch, Magdalena Pierucka, Przemysław Skwarek, Sara Zapotoczna.

W toku są negocjacje z autorem zwycięskiej  Pracy Konkursowej- Maćków Pracownia Projektowa, dotyczące zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

14.05.2020

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił dziś konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu. 

Szczegóły

04.05.2020

Mieszkańcy Lipy Piotrowskiej, Widawy i okolicznych osiedli długo czekali na tę wiadomość. Już niebawem rozpocznie się budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cynamonowej.

30 kwietnia br. prezydent podpisał w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie akt notarialny, poświadczający przekazanie Wrocławiowi gruntów, na których powstanie placówka.

Obecnie trwa procedura zakładania księgi wieczystej dla nieruchomości pod inwestycję. Po zakończeniu formalności przekazania terenu przy ul. Cynamonowej Gminie, będzie można rozpocząć proces budowy szkoły dla 1000 uczniów i przedszkola dla 200 dzieci. 

Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl