27 czerwca 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny na Lipie Piotrowskiej

2%
POSTĘP PRACY

Powstanie nowego zespołu szkolno-przedszkolnego i sfinansowanie inwestycji jest zabezpieczone w planie inwestycyjnym na lata 2019 – 2023.

Obecnie trwa procedura zakładania księgi wieczystej dla nieruchomości pod inwestycję. Po zakończeniu formalności przekazania terenu przy ul. Cynamonowej Gminie, będzie można rozpocząć proces budowy szkoły dla 1000 uczniów i przedszkola dla 200 dzieci. 

TIME LINE

 • spotkanie Prezydenta Wrocławia w Krajowym zasobie Nieruchomości ws. przekazania na rzecz miasta części terenu

  marzec 2019
 • wniosek o nieodpłatne przekazanie działek na rzecz gminy

  kwiecień 2019
 • Oczekiwanie na ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności do omawianych działek

  maj 2019
 • Planowane podpisanie umowy na przejęcie terenu

  sierpień 2019
Rozwiń