Wybiorę wykonawcę Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Ełckiej