Wskażę nowe priorytety w budżecie miasta na 2019 rok

Więcej pieniędzy na komunikację zbiorową, zieleń i poprawę jakości powietrza – to najważniejsze autopoprawki zgłoszone do budżetu 2019 przeze mnie oraz radnych. 20 grudnia 2018 roku radni na sesji Rady Miejskiej przyjęli przyszłoroczny budżet. W 2019 roku miasto chce wydać 4 mld 720 mln zł. Dochody wyniosą 4 mld 490 mln zł. Zakładany deficyt będzie o 55 mln zł mniejszy, niż planowano w pierwszym projekcie budżetu (planowano 285 mln zł). Więcej pieniędzy na komunikację zbiorową, zieleń i poprawę jakości powietrza – to najważniejsze autopoprawki zgłoszone do budżetu 2019.