Więcej buspasów i zmiany w sygnalizacji świetlnej

Więcej buspasów i zmiany w sygnalizacji świetlnej

– Komunikacja miejska jest priorytetem. Wymieniamy tabor, remontujemy torowiska, ale także wydzielamy odcinki przeznaczone wyłącznie dla autobusów i tramwajów. Już podczas tegorocznych wakacji buspasy pojawią się na ul. Krakowskiej, na Podwalu i ul. Borowskiej. Rozpoczniemy także projektowanie w kilku wariantach buspasa w ciągu ul. Krzywoustego (na odcinku 1300 m od zjazdu z osiedla Psie Pole do ulicy Brucknera).– zapowiedział Jacek Sutryk.

Wydzielenie nowych buspasów dla komunikacji autobusowej

We Wrocławiu występuje obecnie  jedna jezdnia busowa wybudowana na ulicy Strzegomskiej pomiędzy ulicami Nowodworską i Rogowską (długość 2×800 m) oraz jeden odcinek samodzielnego  pasa busowego wyznaczonego na jezdni ul. Robotniczej od Smoleckiej do placu Orląt Lwowskich. Długość pasa wynosi 800 m. 

Rozwiązania stosowane we Wrocławiu  przewidują  ponadto korzystanie przez autobusy z wydzielonych z ruchu ogólnego torowisk tramwajowych oraz umożliwiają autobusom  jazdę na wprost z pasów ruchu, przeznaczonych dla relacji prawoskrętnej prowadzącą bezpośrednio do zatoki przystankowej.

Z całej sieci wydzielonych torowisk tramwajowych o długości  186,5 km na 22 odcinkach o długości 24,5 km była możliwość i zasadność wprowadzenia ruchu autobusowego. Z kolei  dziewięć odcinków wydzielonych torowisk tramwajowych z dopuszczonym ruchem autobusowym oraz jeden buspas udostępnione zostały do poruszania się nimi pojazdom taxi, policji, Pogotowia Ratunkowego. Wybrane zostały te fragmenty pasów, na których nie występuje kolizja z obsługą przystanków tramwajowych czy autobusowych a skrzyżowania na trasie umożliwiają zgodny z przepisami przejazd torowiskiem tramwajowym innych pojazdów niż tramwaje.

Poniżej tabelka z odcinkami ulic, gdzie obecnie wyznaczone są takie pasy tramwajowe z dopuszczonym ruchem autobusowym, taxi, pojazdów Policji i Pogotowia Ratunkowego

lp. ulica od ulicy do ulicy kierunek
1 Reymonta/Pomorska mostu Osobowickiego ul. Dubois oba kierunki
2 Podwale pl. Jana Pawła II pl. Orląt Lwowskich oba kierunki
3 Trzebnicka Zakładowa do wiaduktu kolejowego oba kierunki
4 Piłsudskiego Zielińskiego pl. Legionów jeden kierunek
5 pl. Teatralny Świdnickiej Widok oba kierunki
6 Św. Jadwigi Św. Marcina Wyspy Słodowej oba kierunki
7 Traugutta Pułaskiego Krakowskiej oba kierunki
8 Jedności Narodowej Nowowiejskiej m. Warszawskich oba kierunki
9 Nowowiejska Wyszyńskiego Prusa oba kierunki

Zgodnie z prowadzoną polityką mobilności miasta Wrocławia działania związane z uprzywilejowaniem oprócz pojazdów komunikacji miejskiej także pojazdów taxi i elektrycznych zmierzają do skomunikowania większej grupy pasażerów oraz do promocji komunikacji miejskiej i pojazdów ekologicznych.

1. Buspas ul. Krakowska

 • Odcinek 400 m po obydwu stronach w rejonie węzła z ul. Armii Krajowej
 • ulicą przebiegają 3 linie  średnio co 6 minut;
 • odnotowywane są opóźnienia w kursowaniu autobusów skumulowane w rejonie węzła z ul. Armii Krajowej 
 • Możliwe wydzielenie pasa busowego przechodzącego w pas tramwajowo – busowy

Realizacja – wakacje 2019

 2. Buspas na ul. Podwale

 • Odcinek 300 m od ulicy Kołłątaja do ulicy Świdnickiej – skrajny prawy pas;
 • natężenie ruchu i obwodowy charakter ulicy wskazują na potrzebę utrzymania dwóch pasów ruchu dla komunikacji indywidualnej;
 • parametry jezdni umożliwiają wyznaczenie trzech pasów ruchu na ulicy Podwale o następujących szerokościach – skrajny 3,5 m, środkowy 3,0 m, skrajne lewy 2,75 m

Realizacja – wakacje 2019

3. Buspas ul. Borowska

 • Odcinek 400 m od ulicy Ślicznej do Wieczystej
 • Ulicą przebiegają 7 linii co 5  minut;
 • Duże natężenie ruchu w szczycie porannym i popołudniowym obecnie nie pozwala na wydzielenie buspasa na całym odcinku il. Borowskiej a jedynie w jego części 

Realizacja – wakacje 2019

4. Buspas ul. Krzywoustego

 • Odcinek 1300 m od zjazdu z osiedla Psie Pole do ulicy Brucknera
 • Ulicą przebiega 11 linii autobusowych średnio co 1,5 minuty

Ulica Bolesława Krzywoustego na odcinku od zjazdu z osiedla Psie Pole do ulicy Brucknera to droga dwujezdniowa. Jezdnia prowadząca w kierunku do miasta posiada dwa pasy ruchu. Natężenie ruchu w szczycie porannym sprawia, że wjazd do miasta jest spowolniony. Ulicą przebiega 11 linii autobusowych dlatego tez należy podjąć działania majce na celu usprawnienie przejazdu. Z uwagi na natężenie ruchu nie jest możliwe przeznaczenie jednego pasa ruchu wyłącznie dla komunikacji autobusowej. Dlatego też należy wykonać projekt z wariantami przebiegu buspasa.

Wyłączenia sygnalizacji świetlnej 

Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania ruchowe i wprowadzane rozwiązania uspokajające ruch praca niektórych sygnalizacji zwłaszcza w centrum miasta powinna zostać zweryfikowana.

Przykładowo w ostatnim czasie wyłączona na stałe praca sygnalizacji świetlnej na placu Macieja (w związku z budową ścieżek rowerowych) oraz prace sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Komandorska – Nasypowa. W planach jest wyłączenie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Kraińskiego po wyznaczeniu ścieżki rowerowej na tej ulicy.

Lista sygnalizacji świetlnych już wyłączonych w ostatnich dwóch latach:

 1. plac św. Macieja
 2. skrzyżowanie ulic Komandorska – Nasypowa
 3. skrzyżowanie ulicy Osobowickiej z łącznicami Obwodnicy Śródmiejskiej

w związku z tym zostały wytypowane 3 kolejne skrzyżowania, na których sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona w wakacje 2019 roku. 

 • Skrzyżowanie ulic Bema i Poniatowskiego

– budowa azyli dla pieszych na wjazdach podporządkowanych

– wyznaczenie ścieżki rowerowej na ulicy Poniatowskiego

 • Skrzyżowanie ulic Nauczycielska – Curie – Skłodowskiej

– brak przejść na skrzyżowaniu prowadzących przez drogę główną,  możliwe wyłączenie sygnalizacji bez zmian w organizacji ruchu.

 • Skrzyżowanie ulic Łużycka – Osobowicka

– brak przejść dla pieszych przez drogę główną, niezbędne zwężenie wjazdów w  celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu,