Uruchomię pilotażowy program „Pokój Wytchnień”

To bardzo potrzebny program wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasowej wykwalifikowanej pomocy. Już na wiosnę Fundacja „Potrafię Pomóc” rozszerzy działalność i w siedzibie nowego ośrodka przy ul. Horbaczewskiego uruchomi pierwsze we Wrocławiu pokoje wytchnień. To miejsca, w których rodzic bądź krewny osoby niepełnosprawnej będzie mógł ją zostawić tymczasowo pod opieką.  Zdarza się, że rodzic opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem sprawuje przez 24 godziny na dobę. Brakuje czasu, by zająć się swoimi sprawami: na przykład pójść do lekarza, na zabieg do szpitala, załatwić sprawę w urzędzie czy po prostu odpocząć.

Zapisywać się do specjalistycznych pokojów wytchnień można od połowy lutego. O przyjęciu – podobnie jak w przypadku całego ośrodka – będzie decydować kolejność zgłoszeń, a pobyt także będzie bezpłatny. Mieszkanie z pokojami wytchnień ma 56 metrów kwadratowych. Składać się będzie z: dwóch pokojów, dodatkowego pokoju dla opiekuna, łazienki z toaletą, przedpokoju i kuchni. Jeden pokój wytchnień przeznaczony zostanie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, włączając w to te znajdujące się w bardzo ciężkim stanie, karmione dojelitowo bądź wymagające wspomagania oddychania. Drugi służyć będzie osobom z zaburzeniami sprawności intelektualnej.

Dodatkowo, w ramach realizacji założeń Programu za życiem już teraz  dostępne są również dwa „łóżka wytchnieniowe” w miejskim Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 . Celem ich utworzenia było zapewnienie opieki w sytuacjach, gdy rodzina z różnych przejściowych powodów - np. wyjazdu na urlop - nie ma możliwości zaopiekowania się niesamodzielną osobą niepełnosprawną. Stąd  łóżka te są przeznaczone do czasowego pobytu niepełnosprawnych osób dorosłych a także przewlekle somatycznie chorych. Pokój, w którym się znajdują, jest odpowiednio przystosowany do funkcjonowania osób niepełnosprawnych: wyposażony w sprzęt i pomoce ortopedyczne, a także w niezbędne meble, telewizor oraz dostęp do Internetu.

Zapewniona jest kompleksowa zindywidualizowana opieka w ramach świadczonych usług: bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Umożliwione jest również korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Inne szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.