Uruchomię całodobowy numer dla ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Chciałbym tym działaniem wzmocnić walkę ze zjawiskiem przemocy i ułatwić to, co często jest najtrudniejsze – pierwszy kontakt z kimś, kto pokieruje pomocą. Uruchomiłem całodobowy numer dla ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, którego obsługa powierzona jest Ośrodkowi Wsparcia w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. To bardzo ważna inicjatywa odpowiadająca na zapotrzebowanie wynikające z doświadczeń pracowników MOPS.

Ma być przede wszystkim wsparciem dla mieszkańców borykających się z problemami przemocy w rodzinie i problemami psychologicznymi, z którymi - z różnych powodów - nie chcą lub nie mogą się podzielić w rodzinie. Dyżurni obsługujący specjalną linię świadczą pomoc poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z każdą osobą będącą w sytuacji kryzysowej i poszukującą oparcia. Na prośbę telefonującego kierują go również do odpowiednich służb i informują o istniejących możliwościach wyjścia z kryzysu.

Telefon dostępny jest całodobowo, przez wszystkie dni w roku, włączając w to dni świąteczne, pod numerem: 512 198 939.

W okresie od 01.02.2019 do 12.06.2019 przeprowadzono 32 rozmowy telefoniczne. 

12 z nich dotyczyło przemocy, w tym 7 przemocy wobec kobiet, 2 przemocy wobec osób starszych, 3 przemocy wobec dzieci. Udzielono odpowiedniego wsparcia –zgłaszający przemoc zostali poinformowani o przysługujących im prawach oraz możliwości uzyskania pomocy. Najczęściej udziela się informacji na temat Procedury Niebieskiej Karty. We wszystkich przypadkach sprawy zostały skierowane do Liderów Przemocy. Poinformowani także zostali pracownicy socjalni z danego terenu.