Udostępnię kalendarz spotkań prezydenta

Będę na bieżąco informował o swoich działaniach poprzez kalendarz dostępny na głównej stronie www.sutryk.pl. Jest on aktualizowany na bieżąco - może się zmieniać i dostosowywać do niezaplanowanych wcześniej sytuacji.