Spotkanie z Interdyscyplinarnym Zespołem

Spotkanie z Interdyscyplinarnym Zespołem

Prezydent Jacek Sutryk spotkał się z członkami Interdyscyplinarnego Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy. Tworzą go przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji oraz innych jednostek pomocniczych. Zespół ma na swoim koncie szereg działań, m.in.: uruchomiony całodobowy telefon dla ofiar przemocy domowej oraz duże zaangażowanie w społeczną akcję "Biała Wstążka".

 - Dbamy o bezpieczeństwo wrocławskich rodzin. Reagujemy na akty przemocy
i pomagamy tym, którzy czują się często bezradni i bezbronni - powiedział Jacek Sutryk.