Rozpocznę projekt pełnej inwentaryzacji pieców węglowych

Urząd Miejski Wrocławia zawarł umowę z Politechniką Wrocławską na badania dotyczące sposobu ogrzewania różnych typów budynków na terenie całego miasta.