Rozmowy z Zachodnią Izbą Gospodarczą

Rozmowy z Zachodnią  Izbą Gospodarczą

Prezydent Jacek Sutryk spotkał się z członkami Zachodniej Izby Gospodarczej we Wrocławiu. tematem rozmów była współpraca na rzecz rozwoju miasta oraz wspólne plany i inwestycje.

Rozwój Wrocławia uzależniony jest od dobrej współpracy uczelni wyższych, samorządu gospodarczego i samorządu Wrocławia - podkreślił Jacek Sutryk.