Przedstawię założenia programu senioralnego i nowoczesne narzędzia wsparcia dla seniorów

Nowoczesna polityka senioralna to jeden z filarów mojego programu wyborczego. Chciałbym przedstawić seniorom pierwszy etap działań odpowiadających na ich potrzeby.

Cele:
 zachowanie dobrostanu oraz zapewnienie jakości życia adekwatnie do potrzeb i oczekiwań seniorów – działania osłonowe, wspierające, aktywizujące,
– rozbudowa sektora silver-economy: specjalizacja usług, dostosowanie do potrzeb seniorów – inwestycje i rozwój,
– specjalizacja instytucjonalna i organizacyjna – edukacja kadr, nowe zawody i specjalności senioralne, rozwijanie współpracy środowiskowej

Sprawy seniorów to kwestia miejska, a nie senioralna. Dotyczą one gospodarki, kultury, rodziny, edukacji czy sportu. Dlatego dla planowego rozwoju polityki senioralnej konieczne jest zapewnienie podstaw finansowania, a także rozwijanie przedstawicielstw senioralnych na szczeblu samorządowym oraz kształcenie wyspecjalizowanych kadr. Polityka senioralna winna więc być:

 nowoczesna i innowacyjna (wachlarz nowoczesnych i przyjaznych seniorom możliwości i narzędzi)
 dofinansowana (środki zabezpieczone w budżecie – rosnący fundusz senioralny)
 solidnie reprezentowana/umocowana w instytucjach (nowe organy i wzmocnienie istniejących)
 wyprzedzająca (badania, diagnoza, strategia w obliczu galopującej zmiany demograficznej)

Program senioralny i nowoczesne narzędzia wsparcia dla seniorów to przede wszystkim:

Program Taxi Senior 75+
To program oferujący 2 bezpłatne przejazdy taksówką w miesiącu – do lekarza lub urzędu na terenie Wrocławia. Program okazał się hitem. W przeciągu tylko 2 miesięcy zarejestrowało się do niego ponad 2 000 wrocławskich seniorów.

Wrocławska Karta Seniora
To oferta dla seniorów 60+ i 75+. Po otrzymaniu Wrocławskiej Karty Seniora czekają na nich zniżki na produkty i usługi u ponad 200 partnerów programu. Seniorzy, którzy osiągnęli 75 rok życia i posiadają Złotą Kartę Seniora mogą korzystać m.in. z Programu Taxi Senior 75+.

Radiowy Klub Seniora
Wrocławski Klub Seniora nawiązał już współpracę z „Gazetą Senior”. W tym roku rozszerzył współpracę o radio i dedykowaną seniorom audycję: Radiowy Klub Seniora na falach Radia Rodzina. Zgodnie z zapowiedzią, będę także gościem tej audycji.

Szkoła Liderów Senioralnych
To praktyczny kurs zgłębiania specyfiki pracy z seniorami oraz możliwość zatrudnienia absolwenta, jako lidera w placówce senioralnej. W tej chwili kształcimy już 27 kandydatów.