Powołam rzecznika spraw seniora i opiekuna

Rzecznik spraw seniora i opiekuna to nowa jakość w polityce senioralnej miasta.

Do jego zadań należeć będzie m.in.:

  • Zapewnienie kompleksowej i przyjaznej informacji na temat rozwijanego systemu wsparcia,
  • pomoc w postaci poradnictwa, także specjalistycznego psychologicznego i prawnego,
    interweniowanie w sprawach osób starszych i informowanie właściwych organów o nieprawidłowościach
  • reprezentowanie seniorów i ich opiekunów oraz wsparcie mediacji w przypadku sporów.

Rzecznikiem została Ilona Zakowicz, pracownik Wrocławskiego Centrum Seniora, od 2009 roku zaangażowana w działania na rzecz osób starszych. Jej przygoda z problematyką senioralną rozpoczęła się od praktyk studenckich na Uniwersytecie Trzeciego Wieku (Uniwersytet Wrocławski). Obecnie bierze udział w projekcie realizowanym w ramach konkursu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – „Trzecia Misja Uczelni”.

Ilona Zakowicz jest absolwentką studiów doktoranckich w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat pracy: „Starość w kulturze młodości.  Próba rekonstrukcji wizerunku osób starszych w reklamie komercyjnej.” To także magister kulturoznawstwa i nauczyciel akademicki (andragogika, gerontologia, psychogerontologia). Od lat uczestniczy w projektach naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, w grupach badawczych, grantach, seminariach i konferencjach naukowych o tematyce senioralnej. Jest autorką ponad 30 publikacji naukowych z zakresu andragogiki i gerontologii.

O roli rzecznika spraw seniora i opiekuna Ilona Zakowicz opowiadała podczas audycji w Rozmowie Dnia Radia Wrocław.

Całą rozmowę mogą Państwo odsłuchać tutaj.

 

W pierwszym półroczu 2019 r. rzecznik prowadził 34 sprawy, podjęto 150 interwencji, liczba spotkań w tym czasie - 92.