Powołam nowe Centra Wspierania i Rozwoju Uzdolnień dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z zapisami Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej, jej celem jest rozwój wrocławskiej kultury edukacyjnej, rozumianej jako klimat kreowany przez władze miejskie, wspierający postawy otwarte na rozwój własnych zainteresowań, odnajdywanie potencjałów, sprzyjający innowacyjności. Główną ideą utworzenia Ośrodków Wspierania i Rozwoju Akademii Talentów i Uzdolnień jest holistyczne wspieranie młodych uzdolnionych oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rozwijające potencjał podopiecznych. Działania to między innymi:

  • Konsultacje indywidualne dotyczące trudności w procesie rozwijania potencjałów, dyżury psychologów i pedagogów.
  • Konsultacje zespołowe – wsparcie w konkretnej sytuacji – psychologowie, pedagodzy, mentorzy i kandydaci na mentorów –  w zależności od potrzeb.

Jesienią 2018 roku rozpoczęto działania sprzyjające otwarciu we wrocławskiej przestrzeni trzech miejsc dostępnych dla rodziców, dzieci, młodzieży i nauczycieli – Ośrodków Wspierania i Rozwoju (OWiR) przy Akademii Talentów i Uzdolnień. Zostały one stworzone: przy ul. Jemiołowej, Kruczej (Liceum Ogólnokształcące nr VII), w  Zespole Szkół nr 6  przy ul. Nowodworskiej oraz przy ul. Czajkowskiego. Ośrodek wspierają również instruktorzy Młodzieżowych Domów Kultury Fabryczna i Śródmieście. W kolejnych miesiącach planowane są szkolenia doskonalące dla instruktorów MDK, pracowników PPP i mentorów ATiU dotyczące metod pracy z dziećmi o wysokich potencjałach z trudnościami, zaburzeniami i deficytami rozwojowymi oraz prowadzenie projektów i  koordynowanie działań w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Planowana jest także współpraca z uczelniami wyższymi.

http://wcrs.wroclaw.pl/artykul/2032-otwarcie-osrodka-wspierania-i-rozwoju-akademii-talentow-i-uzdolnien