Otworzę nowe punkty poradnictwa rodzinnego

Poradnictwo rodzinne skutecznie poprawia jakość życia wrocławskich rodzin poprzez edukację, udzielanie pomocy i wsparcie - szczególnie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. We Wrocławiu istnieje już 20 takich miejsc i zależy mi na stałym rozwijaniu oferty miasta w tym zakresie.

W wyniku przeprowadzonego konkursu, swoją działalność rozpoczęły dzisiaj 3 nowe punkty:

  • Punkt Poradnictwa Rodzinnego – "Goodlife.pl”, prowadzony przez Fundację „Bajkowy Świat” w Centrum Terapeutycznym Logo-Si przy ul. Cedrowej 4 na Brochowie. Beneficjenci mogą korzystać z konsultacji psychologa i pedagoga oraz z warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze. Zorganizowana zostanie również grupa wsparcia dla kobiet z problemami w relacjach w rodzinie.

    Rejestracja oraz więcej informacji pod nr tel. 733-877-966

  • Punkt Poradnictwa Rodzinnego Port Wrocław - prowadzony przez Towarzystwo Nasz Dom w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej 5 oraz Lubelskiej 95a. W punkcie można skorzystać z konsultacji psychologa, pedagoga, a także ze spotkań grupy rozwoju umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów.

    Rejestracja oraz więcej informacji pod nr tel. 507-102-941

  • Punkt Poradnictwa Rodzinnego Fundacji PROMYK SŁOŃCA przy ul. Powstańców Śl. 193B na osiedlu Borek. To miejsce, w którym pomoc uzyskają wszystkie rodziny w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością. Wszyscy mogą skorzystać z konsultacji psychologa, pedagoga oraz edukatora seksualnego, a także z warsztatów i grup wsparcia dla rodziców. Podczas warsztatów zapewniona będzie opieka dla dzieci.

    Rejestracja oraz więcej informacji pod pod nr tel. (71) 7950951.

Ze względu na brak ważnej oferty dotyczącej osiedla Oporów, konkurs na ten rejon zostanie powtórzony.