Zadania kwartalne

Minął kolejny kwartał 2019 roku. Od lipca pracujemy nad następnymi zadaniami, ich listę podobnie jak tych zrealizowanych do końca czerwca, znajdą Państwo poniżej.
 
Chcę, przykładem ostatnich prac na 100 dni, w takim kwartalnym trybie informować o realizacji miejskich przedsięwzięć oraz mojego programu. Te kilkadziesiąt zadań to zaledwie ułamek naszej pracy w urzędzie, cały czas mój zespół realizuje bieżące sprawy, ale także kontynuuje te zainicjowane w pierwszych 100 dniach mojej prezydentury i kolejnych miesiącach. 

Aktywne filtry

Ilość znalezionych pozycji:
198

Otworzę nowy żłobek publiczny na osiedlu Nowe Żerniki

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał IV/2019
 • Wykonane
197

Uruchomię Wrocławską Akademię Rodziny

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał IV/2019
 • Wykonane
196

Udostępnię seniorom 57 mieszkań TBS na osiedlu Nowe Żerniki

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał IV/2019
 • W trakcie
195

Uruchomię projekt edukacyjno – społeczny "Spotkanie – Otwartość – Rozmowa”

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał IV/2019
 • Wykonane
194

Przygotuję przełomowego Sylwestra Wrocław Respect włączającego osoby z niepełnosprawnością

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał IV/2019
 • Wykonane
193

Wybuduję ścieżkę rowerową w ul. Wyszyńskiego

 • Transport i Infrastruktura
 • Kwartał IV/2019
 • Wykonane
192

Utworzę miejsca postojowe dla motocykli i skuterów

 • Transport i Infrastruktura
 • Kwartał IV/2019
 • W trakcie
191

Uruchomię Animal Patrol

 • Środowisko
 • Kwartał IV/2019
 • W trakcie
190

Zrealizuję 8 przyszkolnych ogrodów deszczowych oraz warsztaty w ramach Programu "Lubię deszcz"

 • Środowisko
 • Kwartał IV/2019
 • W trakcie
189

Zrealizuję I etap EKOparku Stabłowice przy ul. Starogajowej

 • Środowisko
 • Kwartał IV/2019
 • W trakcie
188

Zrealizuję I etap Żernickiego Parku przy ul. Rumiankowej

 • Środowisko
 • Kwartał IV/2019
 • W trakcie
187

Zrealizuję remont filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 8

 • Edukacja i Kultura
 • Kwartał IV/2019
 • W trakcie
186

Przedstawię założenia miejskiego programu "Nasz Wrocław", skierowanego do osób rozliczających w mieście podatki

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Kwartał IV/2019
 • Wykonane
185

Opracuję nową wersję aplikacji do obsługi wniosków o przyznanie stypendiów laureatom olimpiad przedmiotowych i konkursów

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Kwartał IV/2019
 • Wykonane
184

Uruchomię aplikację wspierającą obsługę Funduszu Osiedlowego

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Kwartał IV/2019
 • Wykonane
183

Zorganizuję Dni Odpowiedzialnego Biznesu WROBIZnES 2019

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Kwartał IV/2019
 • Wykonane
182

Uruchomię całodobowy punkt obsługi Straży Miejskiej

 • Bezpieczeństwo
 • Kwartał IV/2019
 • Wykonane
181

Włączę się w V Wrocławską kampanię przeciwko przemocy „Biała wstążka”

 • Bezpieczeństwo
 • Kwartał IV/2019
 • Wykonane
180

Rozpocznę przygotowania do Biegu Niepodległości

 • Sport i Rekreacja
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
179

Udostępnię szerokopasmowy internet dla gości otwartej przestrzeni kultury w Parku Szczytnickim

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
178

Oddam do testowania mieszkańcom system ułatwiający parkowanie

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
177

Oddam do testowania mieszkańcom system monitoringu jakości powietrza w parkach miejskich

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Kwartał III/2019
 • W trakcie
176

Opracuję aplikację do elektronicznego zgłaszania wniosków i prowadzenia ewidencji miejsc noclegowych w obiektach niebędących obiektami hotelarskimi

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
175

Zaprojektuję nową wersję webowej aplikacji Giełda Nieruchomości

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
174

Opracuję projekt aplikacji do obsługi zamiany mieszkań komunalnych

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
173

Wdrożę program restrukturyzacji zobowiązań finansowych z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław

 • Przestrzeń
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
172

Przedstawię projekt wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2020-2025

 • Przestrzeń
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
171

Przygotuję wytyczne dotyczące funkcjonowania lokali gastronomicznych oraz jarmarków okolicznościowych na lata 2020 - 2023 w centrum staromiejskim

 • Przestrzeń
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
170

Poprawię obsługę komunikacyjną osiedli w pn-zach części Wrocławia oraz komunikację międzygminną Wrocław – Miękinia

 • Transport i Infrastruktura
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
169

Oddam do użytku ul. Buforową

 • Transport i Infrastruktura
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
168

Oddam do użytku trasy rowerowe: Janickiego-Piaskowa, Solskiego, Piłsudskiego

 • Transport i Infrastruktura
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
167

Przedstawię koncepcję reorganizacji nocnej komunikacji zbiorowej

 • Transport i Infrastruktura
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
166

Wybiorę wykonawcę Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Ełckiej

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
165

Zaktualizuję wyszukiwarkę niepełnosprawnik.pl poprzez audyt dostepności obiektów

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
164

Uruchomię dwa Dzienne Domy Pomocy nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
163

Stworzę program pilotażowy CENTRUM ZWALCZANIA NUDY na osiedlu Nowe Żerniki

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
162

Będę promował Program „Yellow Ribbon Project” przeciwdziałający pogryzieniom ludzi przez psy

 • Środowisko
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
161

Wdrożę program zajęć szkoleniowo - terapeutycznych z psami dla różnych kategorii wiekowych osób i dzieci

 • Środowisko
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
160

Oddam do użytkowania kładkę łączącą Park Wschodni z osiedlem Księże Małe (ul. Rybnicka/Opolska)

 • Środowisko
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
159

Zamontuję zdroje wody pitnej w pięciu szkołach publicznych we Wrocławiu

 • Środowisko
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
158

Rozbuduję zieleniec oraz oświetlenie przy ul. Kiełczowskiej

 • Środowisko
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
157

Oddam do użytkowania zieleniec przy ul. Buczackiej/Stanisławowskiej – Oaza Buczacka

 • Środowisko
 • Kwartał III/2019
 • Wykonane
156

Wprowadzę pilotaż programu dotacyjnego dla mieszkańców „Złap deszcz”

 • Środowisko
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
155

Zwiększę częstotliwość letniego oczyszczania miasta

 • Środowisko
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
154

Rozpocznę pracę nad zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej, Hallera i Racławickiej we Wrocławiu

 • Środowisko
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
153

Uruchomię kampanię "Wrocław nie marnuje" wpisującą się w nurt "ZERO WASTE"

 • Środowisko
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
152

Rozstrzygnę przetarg na „Zadanie inwestycyjne w ramach projektu Grow Green - zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk. Adaptacja do zmian klimatu – etap I”

 • Środowisko
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
151

Wypracuję nowe rozwiązania w programie miejskim "Kawka Plus"

 • Środowisko
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
150

Powołam koordynatora do spraw wymiany pieców

 • Środowisko
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
149

Wdrożę kampanię informacyjną na temat dzikich zwierząt we Wrocławiu

 • Środowisko
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
148

Poszerzę obszar całorocznej, kompleksowej deratyzacji gminnych terenów w centrum Wrocławia o rejon Starego Miasta i Przedmieścia Oławskiego

 • Środowisko
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
147

Rozpocznę opracowanie koncepcji zagospodarowania Klinu Wojszyckiego

 • Środowisko
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
146

Przyjmę standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym

 • Środowisko
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
145

Ogłoszę przetarg na realizację Swojczyckiego Parku "Czarna Woda"

 • Środowisko
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
144

Uruchomię nowe gabinety dentystyczne w ramach programu profilaktyki dentystycznej w szkołach podstawowych

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
143

Ogłoszę konkurs na realizację zadania pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku 65+”

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
142

Utworzę kąciki niemowlaka w wybranych budynkach użyteczności publicznej

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
141

Udostępnię "Otwarty klub Seniora"

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
140

Wyłonię wykonawcę budowy dwóch nowych Centrów Aktywności Lokalnej

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
139

Wyposażę Rady Osiedla w sprzęt biurowy

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
138

Wesprę organizację i wezmę udział w 3. edycji Kongresu Organizacji Pozarządowych

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
137

Powołam nowych członków Rad Społecznych przy Prezydencie Wrocławia

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
136

Zwiększę środki na program "WROśnij we WROcław"

 • Społeczeństwo i rodzina
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
135

Rozpocznę realizację pakietu zadań związanych z remontem torowisk

 • Transport i Infrastruktura
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
134

Przedstawię pakiet usprawnień informacji pasażerskiej na przystankach

 • Transport i Infrastruktura
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
133

Przedstawię raport z konsultacji społecznych dot. koncepcji Promenady Krzyckiej

 • Transport i Infrastruktura
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
132

Ogłoszę przetarg na remonty cząstkowe poszczególnych jezdni i chodników

 • Transport i Infrastruktura
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
131

Wyłonię wykonawcę budowy przystanków wiedeńskich na ul. Traugutta

 • Transport i Infrastruktura
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
130

Rozpocznę realizację I etapu budowy trasy tramwajowej Długa – Popowicka

 • Transport i Infrastruktura
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
129

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Jagodna

 • Przestrzeń
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
128

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Maślic Małych

 • Przestrzeń
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
127

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Jerzmanowa i Jarnołtowa

 • Przestrzeń
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
126

Opracuję wytyczne przestrzenne na rzecz osiedla kompletnego dla Śródmieścia Południowego

 • Przestrzeń
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
125

Przedstawię Raport o stanie Wrocławia

 • Przestrzeń
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
124

Przygotuję Założenia polityki społeczno-gospodarczej na przyszły rok

 • Przestrzeń
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
123

Przygotuję przestrzeń pod targowisko na terenie po dawnym V LO przy ul. Grochowej

 • Przestrzeń
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
122

Ogłoszę przetarg na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych we wskazanych lokalizacjach na terenie Wrocławia

 • Przestrzeń
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
121

Będę kontynuował wdrażanie postanowień strategii Kultura - Obecna!

 • Edukacja i Kultura
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
120

Przygotuję program lekcji i zajęć poza szkołą dla wrocławskiej młodzieży w zakresie edukacji samorządowej

 • Edukacja i Kultura
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
119

Przygotuję program lekcji i zajęć poza szkołą dla wrocławskiej młodzieży w zakresie edukacji prawnej

 • Edukacja i Kultura
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
118

Przygotuję program edukacyjny i informacyjny promujący działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów

 • Edukacja i Kultura
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
117

Wprowadzę program edukacji młodzieży na rzecz otwartości "Jewish Heritage Network"

 • Edukacja i Kultura
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
116

Będę wspierał system kształcenia i szkolenia zawodowego

 • Edukacja i Kultura
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
115

Otworzę Centrum Sztuk Performatywnych "Piekarnia" po renowacji

 • Edukacja i Kultura
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
114

Otworzę Wrocławski Teatr Współczesny po renowacji

 • Edukacja i Kultura
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
113

Uruchomię projekt "Być przedsiębiorczym - lekcje inspirujące" w szkołach ponadpodstawowych

 • Edukacja i Kultura
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
112

Usprawnię infrastrukturę sportowo - rekreacyjną boiska przy ul. Wiaduktowej

 • Sport i Rekreacja
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
111

Usprawnię infrastrukturę sportowo - rekreacyjną boiska przy ul. Kominiarskiej

 • Sport i Rekreacja
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
110

Poprawię zaplecze szatniowo - sanitarne kompleksu "Oławka" i "Sztabowa"

 • Sport i Rekreacja
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
109

Ogłoszę przetarg na wymianę nawierzchni sztucznej dwóch boisk pilkarskich przy ul. Lotniczej

 • Sport i Rekreacja
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
108

Przedstawię koncepcję i założenia programu "Tanie Granie"

 • Sport i Rekreacja
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
107

We współpracy ze Strażą Miejską będę prowadził działania edukacyjne z przeciwdziałania mowie nienawiści

 • Bezpieczeństwo
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
106

Uruchomię posterunek Straży Miejskiej w Sukiennicach

 • Bezpieczeństwo
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
105

Zwiększę liczbę patroli w miejscach, w których mieszkańcy najczęściej zgłaszają konieczność interwencji

 • Bezpieczeństwo
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
104

Zaktualizuję aplikację umożliwiającą studentom uczelni wyższych składanie wniosków o stypendia

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
103

Ogłoszę przetarg na nowy "system kolejkowy" w urzędzie miasta

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
102

Uruchomię punkty ładowania dla inwalidzkich wózków elektrycznych w miejscach użyteczności publicznej

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
101

Rozwinę współpracę w ramach metropolii wrocławskiej

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • Kwartał II/2019
 • Wykonane
100

Rozwinę prace nad redukcją hałasu w mieście

 • Środowisko
 • 100 prac
 • Wykonane
99

Przeprowadzę analizę działań spółek miejskich

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • 100 prac
 • Wykonane
98

Rozpocznę audyt zasobu komunalnego

 • Przestrzeń
 • 100 prac
 • Wykonane
97

Rozpocznę prace nad powstaniem Polityki Mobilności Urzędu Miejskiego

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
96

Przedstawię nowe zadania Biura Promocji Miasta i Turystyki

 • Edukacja i Kultura
 • 100 prac
 • Wykonane
95

Uruchomię projekt wolontariatu kompetencyjnego

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
94

Zlikwiduję parking dla urzędników przy ul. Bernardyńskiej

 • Przestrzeń
 • 100 prac
 • Wykonane
93

Wprowadzę tłumaczenie sesji Rady Miejskiej na język migowy

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • 100 prac
 • Wykonane
92

Uruchomię terminal z usługą „Videotłumaczenie” języka migowego dla interesantów urzędu

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
91

Zacznę udostępniać notatki zbiorcze z kolegiów prezydenckich

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
90

Uruchomię program stypendialny dla uzdolnionych artystów

 • Edukacja i Kultura
 • 100 prac
 • Wykonane
89

Udostępnię kalendarz spotkań prezydenta

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
88

Zainicjuję prace nad strategią cyfryzacji Wrocławia

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • 100 prac
 • Wykonane
87

Wskażę nowe priorytety w budżecie miasta na 2019 rok

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • 100 prac
 • Wykonane
86

Stworzę harmonogram regularnych spotkań z radami osiedli na cały rok

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
85

Rozpocznę prace nad nowym statutem wrocławskich rad osiedli

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
84

Zwiększę fundusz na realizację pomysłów zgłaszanych przez rady osiedli

 • Przestrzeń
 • 100 prac
 • Wykonane
83

W porozumieniu z radami osiedli, zdecydujemy o reorganizacji stref płatnego parkowania

 • Przestrzeń
 • 100 prac
 • Wykonane
82

Zaproponuję koncepcje czterech nowych Centrów Aktywności Lokalnej

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
81

Przedstawię założenia programu senioralnego i nowoczesne narzędzia wsparcia dla seniorów

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
80

Zacznę przekazywać wyprawki dzieciom urodzonym we Wrocławiu

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
79

Rozpocznę budowę żłobka przy ul. Sygnałowej na os. Jagodno

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
78

Rozpocznę wdrażanie programu zwiększania dostępności miejsc w żłobkach

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
77

Zainicjuję prace nad decentralizacją przestrzeni parków technologicznych

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • 100 prac
 • Wykonane
76

Przedstawię miejski program rozwoju przedsiębiorczości

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • 100 prac
 • Wykonane
75

Przygotuję uchwałę w sprawie likwidacji droższego biletu na linie pospieszne

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
74

Zaproponuję pakiet działań usprawniający funkcjonowanie komunikacji zbiorowej

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
73

Poprawię komunikację z Jagodnem

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
72

Przedstawię koncepcję nowego programu autobusowego dla Wrocławia

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
71

Zacznę wdrażać rekomendacje nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
70

Zlecę audyt wrocławskich torowisk tramwajowych

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
69

Podpiszemy umowę z URBACTem dla ochrony zabytkowych tramwajów

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • 100 prac
 • Wykonane
68

Wzmocnię eko-patrol wrocławskiej Straży Miejskiej

 • Środowisko
 • 100 prac
 • Wykonane
67

Zlecę realizację 30 doświetleń dla pieszych

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
66

Ogłoszę przetarg na remonty dodatkowych 5 km chodników

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
65

Rozpocznę kolejną edycję projektu Otwarte Miasto na osiedlach

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
64

Uruchomię Nowy Wrocławski Fundusz Senioralny

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
63

Uruchomię program Senior Taxi

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
62

Zwiększę liczbę punktów wydawania Wrocławskiej Karty Seniora

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
61

Uruchomię Radiowy Klub Seniora

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
60

Uruchomię program Szkoły Liderów w środowiskach senioralnych

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
59

Powołam rzecznika spraw seniora i opiekuna

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
58

Powołam Biuro Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
57

Uruchomię całodobowy numer dla ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
56

Zacznę wdrażać program wsparcia społecznych opiekunów zwierząt

 • Środowisko
 • 100 prac
 • Wykonane
55

Będę promował adopcję i wspierał podopiecznych wrocławskiego schroniska dla zwierząt

 • Środowisko
 • 100 prac
 • Wykonane
54

Rozwinę program Wrocław Koduje 2.0

 • Innowacje i Przedsiębiorczość
 • 100 prac
 • Wykonane
53

Uruchomię 4 nowe Kluby Rodzica

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
52

Uruchomię 2 nowe Kluby Ojca

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
51

Uruchomię program wsparcia dla rodzin z wieloraczkami

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
50

Rozwinę program rozwoju widowni w instytucjach kultury

 • Edukacja i Kultura
 • 100 prac
 • Wykonane
49

Zainicjuję prace nad programem rewitalizacji 13 wrocławskich dawnych wsi i 3 miasteczek

 • Przestrzeń
 • 100 prac
 • Wykonane
48

Rozpocznę prace nad zasadami poprawy jakości estetyki przestrzeni we Wrocławiu

 • Przestrzeń
 • 100 prac
 • Wykonane
47

Zarządzę przegląd istniejących planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem modelu osiedli kompletnych.

 • Przestrzeń
 • 100 prac
 • Wykonane
46

We współpracy z Radą Miejską Wrocławia przedstawię propozycję systemu zapobiegania złym skutkom tzw. Lex Deweloper

 • Przestrzeń
 • 100 prac
 • Wykonane
45

Zwiększę środki na remonty w zasobie komunalnym

 • Przestrzeń
 • 100 prac
 • Wykonane
44

Zacznę wdrażać program rozwoju Straży Miejskiej

 • Bezpieczeństwo
 • 100 prac
 • Wykonane
43

Wprowadzę program poprawy bezpieczeństwa na osiedlach

 • Bezpieczeństwo
 • 100 prac
 • Wykonane
42

Uruchomię Wrocławską Akademię Pierwszej Pomocy

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
41

Otworzę dwie nowe Szkoły Rodzenia

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
40

Otworzę nowe punkty poradnictwa rodzinnego

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
39

Zwiększę liczbę miejsc w wysokospecjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
38

Przygotuję koncepcję zagospodarowania Mariny Portu Węglowego pozostawiając go otwartym dla mieszkańców

 • Przestrzeń
 • 100 prac
 • Wykonane
37

Ogłoszę przetarg na przebudowę Mostów Średzkich

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
36

Ogłoszę przetarg na budowę nowych samochodowo-tramwajowych Mostów Chrobrego

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
35

Ogłoszę przetarg na przebudowę ul. Osobowickiej

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
34

Ogłoszę przetarg na przebudowę ul. Berenta

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
33

Ogłoszę przetarg na przebudowę ulic w ramach drogi wojewódzkiej 342

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
32

Rozpocznę pracę nad utworzeniem nowego parku miejskiego

 • Środowisko
 • 100 prac
 • Wykonane
31

Zainicjuję prace nad polityką adaptacji miasta do zmian klimatu

 • Środowisko
 • 100 prac
 • Wykonane
30

Rozpocznę projekt pełnej inwentaryzacji pieców węglowych

 • Środowisko
 • 100 prac
 • Wykonane
29

Zwiększę budżet na projekt Kawka + w roku 2019

 • Środowisko
 • 100 prac
 • Wykonane
28

Uruchomię antysmogowy program edukacyjny dla mieszkańców

 • Środowisko
 • 100 prac
 • Wykonane
27

Rozpocznę wdrażanie wrocławskiej polityki elektromobilności

 • Środowisko
 • 100 prac
 • Wykonane
26

Uruchomię pilotażowy program „Pokój Wytchnień”

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
25

Zapewnię mieszkańcom bezpłatne doradztwo energetyczne w zakresie wymiany pieców węglowych

 • Środowisko
 • 100 prac
 • Wykonane
24

Podejmę rozmowy z Marszałkiem Dolnego Śląska o współpracy na rzecz Aglomeracji Wrocławskiej

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
23

Rozpocznę prace nad strategią wrocławskiego sportu

 • Sport i Rekreacja
 • 100 prac
 • Wykonane
22

Przedstawię „Standardy Projektowania Uniwersalnego” – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami

 • Przestrzeń
 • 100 prac
 • Wykonane
21

Powołam nowe Centra Wspierania i Rozwoju Uzdolnień dla dzieci i młodzieży

 • Edukacja i Kultura
 • 100 prac
 • Wykonane
20

Wdrożę program dialogu międzykulturowego dla wrocławskich szkół

 • Edukacja i Kultura
 • 100 prac
 • Wykonane
19

Rozwinę program nauki języka polskiego dla dzieci obcokrajowców

 • Edukacja i Kultura
 • 100 prac
 • Wykonane
18

Przygotuję ofertę zimowych miejskich półkolonii dla dzieci

 • Społeczeństwo i rodzina
 • 100 prac
 • Wykonane
17

Przeprowadzę audyt poboru energii elektrycznej w Urzędzie Miejskim

 • Środowisko
 • 100 prac
 • Wykonane
16

Zadbam o lepsze wykorzystanie infrastruktury sportowej Młodzieżowego Centrum Sportu

 • Sport i Rekreacja
 • 100 prac
 • Wykonane
15

Uruchomię nowe konkursy dla organizacji pozarządowych w kulturze

 • Edukacja i Kultura
 • 100 prac
 • Wykonane
14

Przedstawię koncepcję promenady Krzyckiej do konsultacji społecznej

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
13

Uruchomię kanał zgłoszeniowy „Potrzebna Ławka”

 • Przestrzeń
 • 100 prac
 • Wykonane
12

Zaprezentuję wyniki badań ruchu 2018 i wynikające z nich wnioski

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
11

Przedstawię koncepcję linii tramwajowej na Swojczyce

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
10

Ogłoszę przetargi na nowe przejścia dla pieszych

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
9

Oddam do użytku trasę rowerową z Oporowa do centrum

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
8

Oddam do użytku trasę rowerową przez ul. Sułowską

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
7

Złożę wniosek o unijne dofinansowania budowy kolejnych tras rowerowych

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
6

Rozbuduję system roweru miejskiego

 • Sport i Rekreacja
 • 100 prac
 • Wykonane
5

Ogłoszę przetarg na budowę systemu parkingów rowerowych

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
4

Ogłoszę pilotażowy program bezpiecznych parkingów rowerowych na osiedlach

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane
3

Powołam „zielony stół” - koordynujący projekty ekologiczne realizowane w urzędzie

 • Środowisko
 • 100 prac
 • Wykonane
2

Zainicjuję prace nad międzygminnym porozumieniem w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi

 • Środowisko
 • 100 prac
 • Wykonane
1

Skieruję do parlamentarzystów projekt ustawy regulującej ruch małych elektrycznych środków lokomocji (hulajnogi itp.)

 • Transport i Infrastruktura
 • 100 prac
 • Wykonane