Powstanie 500 km autostrady dla rowerów

Ponad pól tysiąca kilometrów długości, wysoka jakość dróg i malowniczy przebieg – tak ma wyglądać Dolnośląska Autostrada Rowerowa. Pierwsi rowerzyści pojadą nią w 2023 roku


Za kilka lat Dolnośląską Autostradą Rowerową najdalej na zachód dojedziemy do Nowogrodźca, na wschodzie będzie to Syców i Działdowa Kłoda. Będzie można nią dotrzeć również do Przemkowa, Jawora, Milicza czy Oławy. Planowana trasa będzie zintegrowana z istniejącym już systemem dróg rowerowych Wrocławia.

Samorządowcy i przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt całej trasy właśnie podpisali list intencyjny w tej sprawie.

 – Dzięki porozumieniu między województwem, samorządami i instytucjami państwowymi zrealizujemy inwestycję, która ustanowi nowe standardy budowy tras rowerowych – twierdzi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Będą to ścieżki bezpieczne, dobrze oznakowane i solidnie wykonane. Elementy tras budowane przez poszczególne samorządy będą łączyć się w całość.

Rowerem przez Dolny Śląsk

Dolnośląska Autostrada Rowerowa uzupełni układ transportowy województwa i pozwoli ograniczyć zjawisko wykluczenia komunikacyjnego. Będzie sprzyjać również rozwojowi ruchu turystycznego.

Samorządowcy z Dolnego Śląska widzą także duże szanse w tym, że Wrocław dysponuje jedną z lepszych sieci dróg rowerowych w kraju i rozszerza ją o kolejne, prowadzące do Bielan Wrocławskich oraz w kierunku Obornik Śląskich. Według nich pozwala to myśleć o przyszłych kierunkach rozwoju sieci tras rowerowych w regionie.

Inicjatorem budowy Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej jest stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, skupiające kilkadziesiąt dolnośląskich samorządów. Partnerami przedsięwzięcia są również Wody Polskie, PKP S.A., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Lasy Państwowe, czyli instytucje, które są w części właścicielami działek, przez które będzie przebiegać planowana trasa.

Rozpoczęło się projektowanie

Samorządy będą odpowiedzialne w szczególności za zapewnienie wkładu własnego do finansowania, wybór wykonawców projektu i robót budowlanych, a także późniejsze utrzymanie nowej infrastruktury. 

Aktualnie trwają prace projektowe i szacowanie kosztów przedsięwzięcia. Pieniądze na jego realizację będą pozyskane ze funduszy unijnych lub rządowych.

 

 

 Zgłoś uwagę