Pomoc dla osób niepełnosprawnych z programu Aktywny Samorząd

Ruszył nabór wniosków w programie Aktywny Samorząd finansowanego z PFRON. Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie m.in. na zakup wózka inwalidzkiego, dostosowanie samochodu, czy pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej i studiach.

 • mężczyzna na wózku inwalidzkim

  zdjęcie ilustracyjne, źródło: pixabay


- Jednym z naszych priorytetowych zadań jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym – mówi Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Świadczeń. – Dlatego zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie działań, które to uczestnictwo mają ułatwić.

Osoby mieszkające we Wrocławiu i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, do likwidacji barier architektonicznych w swoim mieszkaniu, dofinansowanie to turnusu rehabilitacyjnego czy dofinansowanie do zaspokajających podstawowe potrzeby środków ortopedycznych i pomocowych. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby głuche które wymagają usług tłumacza języka migowego.

Od początku marca przyjmujemy również wnioski do programu Aktywny Samorząd, w ramach którego dofinansowujemy między innymi edukację na poziomie wyższym czy możliwość dostosowania samochodu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Serdecznie zapraszam do składania wniosków - dodaje Andrzej Mańkowski.

Przedstawiamy poniżej dostępne formy wsparcia.

Likwidacja bariery transportowej

Obejmuje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Informacje pod numerem tel: 071 78 22 342

Termin składania wniosków: od 1 marca do 31 sierpnia 2021 r.

Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Dzięki temu obszarowi można uzyskać m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Pomoc może też objąć sfinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Informacje pod numerem tel: 071 78 22 342

Termin składania wniosków: od 1 marca do 31 sierpnia 2021 r.

Likwidacja barier w poruszaniu się

W ramach tego obszaru można na przykład uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka. Oprócz tego PFRON dofinansowuje również zakup nowoczesnych protez kończyn. Informacje pod numerem tel: 071 78 22 339

Termin składania wniosków: od 1 marca do 31 sierpnia 2021 r.

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka przebywającego np. w żłobku lub przedszkolu

Wsparcie to kierowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka. Informacje pod numerem tel: 071 78 22 341

Termin składania wniosków: od 1 marca do 31 sierpnia 2021 r.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Ten moduł programu Aktywny Samorząd adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Informacje pod numerem tel: 071 78 22 357

Terminy składania wniosków:

 • od 1 marca do 31 marca 2021 r. (dla wniosków na semestr letni - dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
 • od 1 marca do 10 października 2021 r. (dla wniosków na semestr zimowy - dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie: www.sow.pfron.org.pl oraz w tradycyjnej formie w siedzibie MOPS, ul. Strzegomska 6, parter, pokój 25.

Pomoc z MOPS Wrocław poza programem Aktywny Samorząd

 • Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - informacje pod numerem tel: 071 78 22 339
 • Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, który jest wykorzystywany do rehabilitacji w warunkach domowych (poza sprzętem medycznym) - informacje pod numerem tel: 071 78 22 339
 • Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się) - informacje pod numerem tel: 071 78 22 339
 • Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika - informacje pod numerem tel: 071 78 22 339
 • Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - informacje pod numerem tel: 071 78 22 339

Dofinansowanie jest przyznawane w miarę dostępnych środków. Wnioski można składać w siedzibie MOPS (Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych), ul. Strzegomska 6, parter, pokój 25 w godzinach od 8.00 do 15.00

Budynek MOPS przy ul. Strzegomskiej 6 jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Bardzo nam zależy na tym, aby nasze usługi były w pełni dostępne a nasi klienci, pomimo pewnych ograniczeń, mogli skorzystać w miarę możliwości samodzielnie ze wsparcia. W biurze obsługi DAON przy ulicy Strzegomskiej 6 posiadamy pętlę indukcyjną dla osób używających aparatów słuchowych czy system TO TU POINT dla osób niewidomych i niedowidzących. Nasz budynek jest także w pełni przystosowany dla osób poruszających się na wózkach - informuje Andrzej Mańkowski.Zgłoś uwagę