Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

To narzędzie, które pozwoli czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.Zgłoś uwagę