Opieka wytchnieniowa teraz także w mieszkaniach opiekunów

Po pokojach wytchnień i mieszkaniach wytchnień przyszedł czas na kolejny etap programu opieki dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Znalazły się środki na to, by opiekę wykonywać w domach mieszkańców Wrocławia. – Dzięki temu, że zaopiekujemy się niepełnosprawnymi, ich opiekunowie będą mogli odetchnąć, podreperować zdrowie, normalnie funkcjonować – tłumaczy Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora MOPS we Wrocławiu. Do końca grudnia do dyspozycji potrzebujących jest 1000 godzin opieki wytchnieniowej.

  • Pierwszy wrocławski pokój wytchnień. Teraz z opieki wytchnieniowej wrocławskie rodziny skorzystają także we własnych mieszkaniach/fot. Fundacja „Potrafię Pomóc”


Pomóc odpocząć opiekunom

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych (zatrudnianych przez trzy fundacje – Eudajmonia, Imago, „Promyk Słońca”) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w ramach pobytu dziennego między 6.00 a 20.00. Liczba przyznanych godzin zależeć będzie od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz możliwości organizacyjnych

– Wraz z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem bardzo mocno stawiamy na to, aby uzupełnić ofertę wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Tylko razem i interdyscyplinarnie można więcej, dlatego spotykamy się z organizacjami pozarządowymi, z którymi chcemy poszerzyć przestrzenie Wrocławia bez barier, ale też pokazywać, że organizacje przynoszą nam nieraz różnego rodzaju pomysły – wyjaśnia Bartłomiej Skrzyński, rzecznik miasta Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych, który dodaje, jak ważny jest odpoczynek opiekuna. – Przy obecnym wsparciu jest szansa, aby załatwił swoje sprawy, przeskanował zdrowie, a czasem, aby mama wybrała się do kosmetyczki, a tata pojechał naprawić samochód – podkreśla.

Pionierskie mieszkania z pokochami wytchnień

– Środki udało się pozyskać z ministerialnego programu, choć prezydent Jacek Sutryk znacznie wcześniej dostrzegł potrzebę wsparcia osób z niepełnosprawnościami. – Zanim powstał program rządowy zainicjowaliśmy działania z mieszkaniem opieki wytchnieniowej. Ale ze środków można było skorzystać dzięki organizacjom pozarządowym, ich doświadczeniu – zwraca uwagę Andrzej Mańkowski z MOPS (ośrodek wspólnie z gminą Wrocław realizuje program opieki wytchnieniowej w 2019 roku).

Zobaczcie mieszkanie z pokojami wytchnień

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zaznaczają, że opieka wytchnieniowa w mieszkaniach opiekunów jest niezwykle istotna. – Cieszymy się, że możemy trochę odciążyć rodziców. To uzupełnienie naszych działań, bo takie wsparcie jest konieczne – przekonuje dr. Adrianna Pietraszkiewicz, członek zarządu fundacji „Promyk Słońca”, która zajmuje się dziećmi.

Piotr Kuźniak, prezes zarządu fundacji „Imago” mówi, że bez wspierania opiekunów nie można zapewnić długofalowych efektów. – Z punktu widzenia naszego społeczeństwa to wyzwanie cywilizacyjne, bo liczba osób starszych będzie się zwiększać, a bez dobrze funkcjonujących opiekunów nie będziemy mieli dobrze funkcjonujących osób zależnych.

Kto skorzysta ze wsparcia

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnościami, spełniający następujące kryteria:

1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;

2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością

  • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności;
  • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 7 i 8 orzeczenia);

3. Niekorzystanie z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności), zaświadczeń oraz oświadczeń osób ubiegających się o wsparcie.

Kontakt do fundacji

Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, należy skontaktować się z jedną z trzech fundacji:

Fundacja Eudajmonia

Osobą do kontaktu jest Sylwia Miaśkiewicz i Małgorzata Franczak

http://www.eudajmonia.pl/

Fundacja Imago

Osobami do kontaktu są Agnieszka Pawłowska i Joanna Świst.

https://fundacjaimago.pl/

Fundacja „Promyk Słońca”

https://www.promykslonca.pl/opieka-wytchnieniowa/

Osobami do kontaktu są Aleksandra Bojo i Anna Jeżowska-Siwek.Zgłoś uwagę