Obchody 37. rocznicy powstania „Solidarności”

Związkowcy, politycy, parlamentarzyści, duchowni oraz kilkudziesięciu wrocławian świętowało w niedzielę 27 sierpnia jubileusz powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 

  • W 37. rocznicę powstania NSZZ Solidarność uroczystości zorganizowano w dawnej zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej

    W 37. rocznicę powstania NSZZ Solidarność uroczystości zorganizowano w dawnej zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej

  • W 37. rocznicę powstania NSZZ Solidarność uroczystości zorganizowano w dawnej zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej

    W 37. rocznicę powstania NSZZ Solidarność uroczystości zorganizowano w dawnej zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej


Uroczystość na terenie dawnej zajezdni autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej zorganizowano w przeddzień 37. rocznicy zawarcia Porozumień Sierpniowych. 31 sierpnia 1980 r. Lech Wałęsa, lider strajkującej załogi Stoczni Gdańskiej, podpisał w Gdańsku z przedstawicielem strony rządowej, porozumienie, które zakładało m.in. powstanie niezależnych związków zawodowych, ograniczenie cenzury, wprowadzenie wolnych sobót.

We Wrocławiu najważniejszym miejscem wydarzeń (m.in. strajku solidarnościowego z załogami innych zakładów) była wówczas zajezdnia autobusowa przy ul. Grabiszyńskiej. Dzisiaj w dawnych halach zakładu działa Centrum Historii „Zajezdnia” prowadzone przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość, a na skwerze obok jest tablica upamiętniająca wydarzenia z lat 80.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła msza św., po której kilkadziesiąt delegacji związków, urzędów i instytucji złożyło kwiaty pod pamiątkową tablicą.

- To z Wrocławia wyszła propozycja, aby nowopowstały związek zawodowy nazwać „Solidarnością” - przypomniał Kazimierz Kimso, szef dolnośląskiej „S”.

Adam Grehl, wiceprezydent Wrocławia mówił: - Są w życiu narodu dni, które w jego historii zapisują się w sposób szczególny. Takim dniem jest 31 sierpnia 1980 roku. Dzisiaj spotykamy się w miejscu, gdzie rodziła się wrocławska „Solidarność”, i gdzie jej duch jest ciągle obecny. Spotykamy się, aby złożyć hołd i wyrazić wdzięczność tym, którzy z „Solidarnością” przynieśli nam wolność.

Zgłoś uwagę