Nowe nazwy ulic we Wrocławiu

Tadżycka, Uzbecka, Haliny Konopackiej, Weroniki Kumko, Zecerska, Trocka i Bohdana Karabona – tak będą nazywać się nowe ulice we Wrocławiu. Radni miejscy przychylili się także do petycji mieszkańców, by w przyszłości jednej z ulic nadać nazwę im. Marii Dulębianki.

  • Rondo przy ul. Polaka, na którym urządzono niedawno zieleniec, otrzymało nazwę im. Bohdana Karabona. Fot. ZZM


Brochów – Tadżycka i Uzbecka

Obie nazwy została zaproponowana przez Komisję Nazewnictwa Ulic Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Na Brochowie przeważają nazwy ulic wzięte od krajów azjatyckich, jak Koreańska, Indonezyjska, Iracka.

ulica Tadżycka we Wrocławiu

Ulica Tadżycka - prostopadła do Cypryjskiej

ulica Uzbecka we Wrocławiu

Ulica Uzbecka – krzyżująca się z Tajwańską i Iracką

Lipa Piotrowska i Widawa – Haliny Konopackiej

Nazwisko Haliny Konopackiej zostało zaczerpnięte z Banku Nazw na wniosek prezydenta Wrocławia. Nadanie nazwy ulicy jest realizacją zasady dążenia do zachowania proporcji płci wśród nowych patronów, zapisanej w uchwale nr XIV/396/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich we Wrocławiu.

ulica Haliny Konopackiej we Wrocławiu

Ulica Haliny Konopackiej biegnąca wzdłuż AOW, między Miętową a Sułowską

Różanka – Weroniki Kumko

Nazwę ulicy nadano na wniosek Klubu Radnych Nowoczesna.

ulica Weroniki Kumko we Wrocławiu

Ul. Weroniki Kumko - boczna Osobowickiej

Widawa – Zecerska

Nazwa została zaproponowana przez Komisję Nazewnictwa Ulic Towarzystwa Miłośników Wrocławia. W sąsiedztwie znajdują się nazwy ulic pochodzące od zawodów, jak Zegarmistrzowska, Geodezyjna, Strażacka, Kominiarska.

ulica Zecerska we Wrocławiu

Ulica Zecerska - między Zegarmistrzowską a Sułowską

Zgorzelisko – Trocka

Nazwa ulicy – Trocka (od miasta Troki na Litwie) – została zaproponowana przez Komisję Nazewnictwa Ulic Towarzystwa Miłośników Wrocławia. W sąsiedztwie znajdują się nazwy ulic wzięte od miejscowości z dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej – np. Kowieńska, Nowogródzka, Witebska.

ulica Trocka we Wrocławiu

Ulica Trocka - między Szewczenki a Grodzieńską

Plac Grunwaldzki – Bohdana Karabona

Z wnioskiem o upamiętnienie Bohdana Karabona poprzez nazwanie ronda u zbiegu ulic Benedykta Polaka i Michała Wrocławczyka wystąpiło Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia.

rondo Bohdana Karabona we Wrocławiu

Rondo Bohdana Karabona - u zbiegu Benedykta Polaka i Michała Wrocławczyka

Kim byli patroni nowych ulic?

Halina Konopacka (1900-1989) 

Polska lekkoatletka, dyskobolka, pierwsza polska złota medalistka olimpijska. 31 lipca 1928 roku podczas igrzysk olimpijskich w Amsterdamie ustanowiła rekord świata w rzucie dyskiem wynikiem 39,62 m i zdobyła pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski. Do końca swojej kariery nie została pokonana w rzucie dyskiem w żadnych zawodach.

Gdy wybuchła II wojna światowa, we wrześniu 1939 towarzyszyła mężowi Ignacemu Matuszewskiemu przy ewakuacji złota Banku Polskiego, którą ten organizował i nadzorował. Była kierowcą jednej z ciężarówek na trasie przez Rumunię nad Morze Czarne i dalej do Francji. Po klęsce Francji wyjechała z mężem przez Hiszpanię do USA, gdzie mieszkała od 1941 do końca swojego życia.

[źródło: uzasadnienie projektu uchwały – plik pdf]

Weronika Kumko (1907-1990)

Instruktorka i propagatorka pszczelarstwa na Dolnym Śląsku. Miała pod opieką pasieki w powiecie Kłodzko, Bystrzycę Kłodzką i Nową Rudę. W 1951 r. awansowała na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Pszczelarstwa przy Wojewódzkim Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa we Wrocławiu. Od tej pory miała duży wpływ na rozwój pszczelarstwa na całym Dolnym Śląsku. Założyła także prywatne trutowisko do wyselekcjonowania pszczoły miejscowej, przystosowanej do warunków górskich. W 1973 roku pasieka Weroniki Kumko została zakwalifikowana do hodowli takiej pszczoły pod nazwą „Sudecka”. Za ten wysiłek otrzymała Krzyż Zasługi, najwyższe odznaczenie pszczelarskie.

[źródło: uzasadnienie projektu uchwały – plik pdf]

Profesor Bohdan Karabon (1928-2010)

Specjalista w dziedzinie technologii chemicznej węgla, nauczyciel wielu pokoleń inżynierów chemików. Pełnił liczne funkcje na Politechnice Wrocławskiej, m.in. Prodziekana Wydziału Chemicznego (1968-1972), zastępcy dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla (1973-1978), kierownika Zakładu Chemii i Technologii Węglopochodnych (1968-1991). W latach 1984- 1986 i 1990-1993 był członkiem Senatu Politechniki Wrocławskiej. Za swoje zasługi został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W okresie PRL był represjonowany z powodu podpisania "Apelu do Społeczeństw Polski i Świata" w sprawie uwolnienia jedenastu byłych przywódców NSZZ "Solidarność" i KOR. Pod koniec życia napisał autobiograficzną książkę "Z Wilna do Wrocławia, będącą ciekawym źródłem informacji o realiach życia w naszym mieście w jego okresie pionierskim oraz w długich latach odbudowy.

[źródło: uzasadnienie projektu uchwały – plik pdf]

Radni za petycją ws. ulicy Marii Dulębianki, przeciw zmienianiu nazwy pl. Jana Pawła II

Radni miejscy przegłosowali także uwzględnienie petycji ws. nadania w przyszłości nazwy ulicy lub placowi we Wrocławiu im. Marii Dulębianki. Odrzucili natomiast wnioski o zmianę nazw placu Jana Pawła II oraz ul. Jana Kapistrana.Zgłoś uwagę