Przedszkole na Stadionie Wrocław – nowe inwestycje

Ponad 1500 nowych publicznych miejsc przedszkolnych powstanie w 2018 r. we Wrocławiu. Miasto zaprezentowało strategię działania i dostosowania sieci przedszkoli do zwiększającej się liczby dzieci oraz ostatniej reformy oświaty. W latach 2019 – 2021 Wrocław chce uruchomić kolejnych 2 tys. miejsc.

 • Nowe inwestycje przedszkolne - konferencja 16 maja 2018 r.

  Nowe inwestycje przedszkolne - konferencja 16 maja 2018 r., fot. Jarek Ratajczak

 • Nowe inwestycje przedszkolne - konferencja 16 maja 2018 r.

  Nowe inwestycje przedszkolne - konferencja 16 maja 2018 r., fot. Jarek Ratajczak

 • Dzieci w Przedszkolu nr 35, przy ul. Pułaskiego

  Dzieci w Przedszkolu nr 35, przy ul. Pułaskiego, fot. Jarek Ratajczak


– Zapowiadaliśmy, że to będzie trudny rok. Po ostatniej reformie oświaty przedszkola z 3-letnich stały się 4-letnimi. Ponieważ proces inwestycyjny trwa długo, zaproponowaliśmy współpracę z podmiotami niepublicznymi, ale prowadzącymi przedszkola na publicznych warunkach. W tym roku będziemy mieć 1500 nowych publicznych miejsc przedszkolnych bez czesnego, ze stuprocentową dotacją miasta – mówi Jarosław Delewski, dyr. Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 W 2018 roku nowe placówki publiczne uruchomią:

 • Fundacja Familijny Wrocław
 • Żłobki i Przedszkola Elfiki sp. z.o.o sp. komandytowa
 • Legnicka 72 sp. z.o.o.
 • Szkoły Europejskie
 • KATO sp. z.o.o.
 • Fundacja Oświatowa Sollers Expert

W ramach wspólnych działań w 2018 r. powstanie około 1200 miejsc przedszkolnych. Liczba ta zostanie powiększona o 125 dodatkowych miejsc w przedszkolach miejskich oraz o około 175 miejsc, które zostaną uruchomione w gminnych nieruchomościach po wyłonieniu podmiotu prowadzącego przedszkola. Łącznie daje to 1500 nowych publicznych miejsc przedszkolnych.

Czytaj także – 23 maja rusza rekrutacja do przedszkoli

Nowe przedszkole z miejską dotacją, zorganizowane przez prywatnego inwestora, powstanie m.in. na Stadionie Wrocław. Będzie mogło do niego uczęszczać 200 dzieci.

– Nie używane dotychczas pomieszczenia na Stadionie Wrocław zostaną specjalnie przygotowane, będzie plac zabaw i oddzielny wjazd. Spodziewamy się, że to będzie bardzo atrakcyjna lokalizacja – dodaje Jarosław Delewski.

Nowe przedszkola publiczne 2018 – mapa

Przedszkola publiczne

Dzieci mogą uczęszczać do przedszkoli publicznych lub niepublicznych. Przedszkola publiczne w większości przypadków są miejskie. Funkcjonują również przedszkola publiczne prowadzone przez organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców.

Oba rodzaje placówek otrzymują 100 % dotacji. Stosuje się w nich takie same zasady opieki oraz odpłatności. Rodzic nie powinien widzieć różnicy pomiędzy dwoma formami przedszkoli. Dostęp do placówek jest powszechny i otwarty. Przeprowadzana jest do nich rekrutacja według określonych wcześniej zasad. Placówki nie pobierają czesnego. Jedyne opłaty to koszt wyżywienia i 1 zł za godzinę przekroczenia darmowego 5-godzinnego pakietu.

Przedszkola niepubliczne

Przedszkola niepubliczne funkcjonują na nieco innych zasadach. Również są finansowane ze środków miejskich w wysokości 75 % dotacji. Koszty funkcjonowania najczęściej pokrywane są również z czesnego opłacanego przez rodziców. Placówki niepubliczne są prowadzone przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. Rekrutacja do nich nie musi być otwarta i powszechna.

Kolejne 2 tys. publicznych miejsc w przedszkolach

W latach 2019 – 2021 miasto chce uruchomić kolejnych 2 tys. publicznych miejsc przedszkolnych. Będą one powstawać w ramach dalszej współpracy z podmiotami prywatnymi, realizacji gminnych inwestycji, oraz nowego modelu realizacji inwestycji – budowa przedszkoli publicznych na gruntach miejskich przed podmioty prywatne.

Przetargi – grunty miejskie pod przedszkola

Miasto, po przeprowadzeniu analiz demograficznych i planistycznych, wytypowało pakiet działek, które zostaną przekazane inwestorom w formie użytkowania wieczystego na 99 lat, pod budowę przedszkoli publicznych.

Wybór podmiotu realizującego inwestycję poprzedzony będzie przetargiem pisemnym. Przetarg ma charakter ofertowy. Zostanie w nim wybrana najciekawsza oferta, oceniana całościowo. Zaproponowana cena za grunt nie jest najważniejszym kryterium.

Oceniane będą m.in. koncepcja prowadzenia i funkcjonowania przedszkola – profil placówki, forma i zakres żywienia, czas pracy przedszkola, termin uruchomienia, koncepcja urbanistyczno – architektoniczna przewidująca prowadzenie co najmniej 8-oddziałowego przedszkola (200 dzieci) oraz doświadczenie w realizacji inwestycji i prowadzeniu placówek edukacyjnych.

Forma użytkowania wieczystego polega m.in. na tym, że inwestor może pozyskać działkę za 20% ceny złożonej oferty – pierwsza opłata wieczysta, a kolejne opłaty roczne będą wynosiły 1% ceny działki.

– Z drugiej strony gmina Wrocław ma możliwość weryfikacji prowadzonych przez inwestora działań. Cały czas będzie monitorować wywiązywanie się z realizacji złożonej oferty. W razie łamania zapisów umowy lub realizacji innej funkcji niż przedszkole publiczne umowa może zostać rozwiązana. Termin realizacji inwestycji to maksymalnie 3 lata – zaznacza Jarosław Delewski.

W tym roku przeprowadzone zostaną 4 przetargi na nieruchomości przy ulicy:

 • Rezedowej
 • Bagateli/Lekcyjnej
 • Cynamonowej 
 • Radkowskej

Szczegóły uczestnictwa w przetargu na http://bip.um.wroc.pl/, na stronie Giełdy Nieruchomości: www.um.wroc.pl/gn oraz w Wydziale Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Pakiet przedszkolny na sesji

Uzupełnieniem przedstawionych działań o charakterze długoplanowym jest przystąpienie do zmian miejskich planów zagospodarowania przestrzennego. Na najbliższej majowej sesji Rady Miejskiej zostanie przedstawiony pakiet przedszkolny wskazujący lokalizacje, w których na wniosek inwestorów, prezydent będzie wnosił o dopisanie funkcji edukacyjnej. Pozwoli to w kolejnych latach na uruchomienie nowych przedszkoli.

Prezentacja konferencja prasowa 16.05.2017 - TUTAJ.

Inwestycje i wydatki miasta

Miasto od kilku lat inwestuje w infrastrukturę przedszkolną. W latach 2014 – 2017 wydało na 11 inwestycji 118,87 mln zł tworząc 1750 nowych miejsc przedszkolnych.

lp.

placówka

adres

rok oddania

liczba miejsc

1

Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Januszowicka

przedszkole przy ul. Kutnowskiej

2014

150

2

Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Januszowicka

przedszkole przy ul. Kutnowskiej

2015

50

3

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Wietrzna

przedszkole przy ul. Wietrznej

2014

75

4

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. Sołtysowicka

przedszkole przy ul. Sołtysowickiej

2015

100

5

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Gałczyńskiego

przedszkole przy ul. Kurpiów

2015

150

6

Przedszkole nr 56 ul. Wałbrzyska

przedszkole przy ul. Dożynkowej

2016

200

7

Przedszkole nr 10
ul. Starogajowa

przedszkole przy
ul. Piotrkowskiej

2016

250

8

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
ul. Suwalska

przedszkole przy ul. Suwalskiej

2017

175

9

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul. Karpnicka

przedszkole

2017

200

10

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul  Kłodzka

przedszkole

2017

200

11

Przedszkole
ul. Zwycięska 8a

przedszkole

2017

200

       

1750

 

Zgłoś uwagę