Nowe dowody osobiste

Pytania i odpowiedzi

  • nowy dowod osobisty wzor


1 marca 2015 r., w związku z wejściem nowych przepisów z zakresu wydawania dowodów osobistych, następuje zmiana wniosku o wydanie dowodu osobistego.

1.  Jakie fotografie należy dołączyć  do nowego dowodu osobistego?

Fotografia biometryczna, analogiczne jak do paszportu. Pozycja frontalna, twarz zajmuje 70-80% fotografii. Dołączamy jedną kolorową fotografię, nie starszą niż sprzed 6 miesięcy.

wzór

2. Ile będzie wynosić czas oczekiwania na nowy dokument?

Ustawowy termin wynosi nadal 30 dni, jak praktycznie będzie wyglądała sprawa, trudno nam ocenić. MSW obiecywało 7 dni, priorytet przy wniosku o dowód to okres 3 dni. Mamy nadzieję, że dotrzymają słowa. Obecnie czeka się około 7-10 dni.

3. Czy będzie możliwość złożenia wniosku online?

Tak, nowe przepisy wprowadzają możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, zresztą wprowadza się odrębny rodzaj wniosku do składania drogą elektroniczną. Wniosek o dowód osobisty składany drogą elektroniczną musi zostać podpisany podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub zaufanym profilem (epuap).

4. Czy zdjęcia mogą być dołączone na nośniku elektronicznym (płyta CD, pendrive)?

Nie, do wniosku w wersji papierowej dołączamy zdjęcia tylko wydrukowane na papierze fotograficznym. Do wniosku składanego drogą elektroniczną dołączamy w wersji elektronicznej.

5. Czy do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia/małżeństwa, jeżeli wyrabiamy dokument w  innej gminie niż ta, w której mamy adres stałego zameldowania?

Ponieważ Rejestr Dowodów Osobistych będzie znajdował się w Systemie Rejestrów Państwowych (SRP), każda gmina ma wgląd do pełnych danych z Rejestru PESEL, nie będzie wymagane dołączanie aktów stanu cywilnego do wniosku o dowód osobisty bez względu na gminę, w której składany jest wniosek.

6. Czy przy wyrabianiu dowodu osobistego dla małoletniego poniżej 13. roku życia wymagana jest obecność obydwojga rodziców?

Nowe przepisy wprowadzają ułatwienie w tym zakresie. Będzie wymaga obecność tylko jednego z rodziców.

7. Jakich informacji nie będzie na dowodzie?

Znika adres zameldowania, podpis właściciela dowodu osobistego oraz dane dotyczące rysopisu (kolor oczu oraz wzrost).

8. Czy pełnomocnik może złożyć w naszym imieniu wniosek?

Nie, nie ma możliwości składania wniosku o dowód osobisty przez pełnomocnika.
Przy odbiorze gotowego dokumentu, w szczególnych przypadkach, wtedy gdy wniosek o dowód był składany poza siedzibą organu, w sytuacji ciężkiej choroby, niepełnosprawności, organ gminy musi zapewnić przyjęcie wniosku w miejscu pobytu wnioskodawcy, w takiej sytuacji wnioskodawca może ustanowić pełnomocnictwem szczególnym osobę do odbioru dowodu osobistego, jest to jedyny przypadek, gdy odbioru gotowego dokumentu dokonuje pełnomocnik.
W pozostałych przypadkach dokument trzeba odebrać osobiście.

9. Czy wniosek można złożyć w każdej gminie, niezależnie od stałego i tymczasowego miejsca zameldowania?

Tak, wniosek można złożyć w dowolnej gminie na terenie kraju.

10. Czy urząd po wyrobieniu dokumentu informuje US i ZUS?

Takie informacje nie były i nie będą przesyłane do urzędu skarbowego oraz ZUS.
Obecnie nie trzeba zawiadamiać urzędu skarbowego w przypadku zmiany dowodu osobistego.

11. Jaki urząd widnieje na dokumencie, jeżeli wniosek nie jest składany w miejscu stałego zameldowania?

W dowodzie osobistym organem wydającym będzie organ, który realizował wniosek o dowód osobisty.Zgłoś uwagę