Nabór do dziesiątej edycji programu Mozart dla firm i naukowców

Rozpoczął się nabór wniosków do X edycji programu Mozart, wspierającego partnerstwa naukowo – biznesowe. Władze Wrocławia oferują im pomoc organizacyjną i finansową.


Organizatorem Programu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Wrocławskie Centrum Akademickie) w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

– Zachęcamy naukowców wraz z firmami, mających pomysł na wspólne przedsięwzięcie, do zrealizowania go w formule „Mozartowej” – mówi Anna Gil, koordynator programu. – Wszystkich tych, którzy obawiają się trudności w realizacji projektów z uwagi na pandemię, chciałabym zapewnić, że wiele partnerstw z bieżącej edycji pokonało je i skutecznie prowadzą zaplanowane działania. Zresztą w stałym kontakcie z naukowcem i jego firmą są pracownicy Wrocławskiego Centrum Akademickiego, którzy z dużą troską i zaangażowaniem podchodzą do współpracy z partnerstwami, będąc też wsparciem w rozwiązywaniu utrudnień związanych właśnie z sytuacją pandemiczną.

W programie „Mozart” udział biorą:

  • przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i zatrudniający na terenie Wrocławia co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę,

w partnerstwie z:

  • naukowcami, posiadającymi co najmniej stopień doktora, zatrudnionymi w charakterze pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego na uczelni lub pracownika naukowego w instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych i międzynarodowych instytutach naukowych.

Mozart: Świetne narzędzie pod opieką profesjonalistów

– Program Mozart to świetne narzędzie. Finansowe wsparcie współpracy między firmą a naukowcem, które pozwala uczynić ją wygodną i atrakcyjną dla obu zainteresowanych stron – mówi Bartłomiej Janaczyk z Laboratorium Weterynaryjnego Vetlab. – Programem opiekują się profesjonaliści, których działania powodują, że naukowiec i firma mogą się skupić na celu swoich działań i prawie zapomnieć o formalnościach. Zdecydowanie polecam.

Bartłomiej Janaczyk z Laboratorium Weterynaryjnego Vetlab, fot. WCA

– Jako naukowcy, śledzimy najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Nierzadko znamy metody i narzędzia badawcze, o których istnieniu nie wiedzą przedsiębiorcy. Współpraca tych dwóch bardzo różnych środowisk, jest niezwykle korzystna dla obu stron. Naukowcy mogą zyskać nową perspektywę i doświadczenie praktyczne w „przemianie” prototypu w produkt, a firmy wiedzę i doświadczenie niezbędne do dalszego rozwoju i pokonywaniu napotykanych barier – opowiada Dr Bartosz Krajnik z Politechniki Wrocławskiej.

Naukowiec Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej dodaje, że program Mozart daje dużą swobodę w doborze tematyki i sposobie realizacji projektu. Jest to znakomita inicjatywa, dla firm i naukowców, umożliwiająca nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami z Wrocławia i rozpoczęcie wspólnych przedsięwzięć.

Miejski program Mozart jest realizowany od 2012 r. W tym czasie dofinansowanie otrzymało ponad 250 partnerstw naukowo - biznesowych. Dowiedz się więcej o programie Mozart.

Podstawowe zasady udziału w programie Mozart:

  • dofinansowanie z budżetu miasta Wrocławia otrzyma maksymalnie 30 partnerstw – realizowane przez nie projekty będą trwać 12 miesięcy (z opcją wydłużenia o 6 miesięcy), a miesięczny wymiar czasu pracy w ramach każdego z nich wyniesie średnio 32 godziny,
  • wsparcie finansowe miasta Wrocławia wyniesie 3 200 zł brutto dla naukowca za 32 godziny pracy (jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw),
  • dofinansowane otrzymają partnerstwa, których współpraca dąży do rozwoju rynku pracy, przede wszystkim poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług (dodatkową korzyścią ze współpracy będzie możliwość przedstawienia przez naukowca oddziaływania efektów projektu na macierzyste środowisko pracy, jak również możliwość dalszej współpracy w ramach programów badawczych o szerszym kontekście).

Termin zgłaszania partnerstw mija 30 czerwca 2021 r.Zgłoś uwagę