Muzeum Architektury przygotowało e-booki swoich kultowych tytułów

„Wrocławskie dworce kolejowe” pod redakcją Marii Zwierz, „Wieżowce Wrocławia 1919-1932” oraz „Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu” – obydwa tomy pod redakcją Jerzego Ilkosza to trzy z pięciu albumów, których nakład dawno się wyczerpał. Aby po nie sięgnąć nie trzeba już przeglądać portali antykwarycznych – wystarczy pobrać ze strony Muzeum Architektury bezpłatnego e-booka z wybraną ksiażką.    

  • Fragment okładki albumu o Heinrichu Lauterbachu, który pobierzemy jako e-book


E-booki z ministerialnego programu

Wszystko za sprawą projektu „Tworzenie i udostępnienie wydawnictw Muzeum Architektury w formie e-booków”, jaki placówka zrealizowała w październiku, wpisując się tym samym w ministerialny Program Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”.

Cztery z ebooków to elektroniczna forma książek wydanych nakładem Muzeum Architektury, które cieszyły się olbrzmią popularnością, ale wyczerpano cały nakład. Piąta będzie premierą, bo dotyczy architektury Jana Szpakowicza (wystawę twórczości tego architekta w MA obejrzymy w przyszłym roku) i została przygotowana w języku angielskim.

Warto przypomnieć, że wiele publikacji MA zostało wyróżnionych prestiżowymi laurami, m.in. nagrodą DAM Architectural Book Award (przyznawana dla 10 najlepszych książek architektonicznych na świecie) za „Patchwork. The Architecture of Jadwiga Grabowska-Hawrylak”, 2017 i wyróżnienie DAM za książkę „Trzy początki. 1918/1945/1989” w 2019 roku, którą teraz możemy pobrać ze strony Muzeum Architektury.

Tytuły, które bezpłatnie przeczytamy

Jedna z najważniejszych książek Muzeum Architektury we Wrocławiu (pierwsza kompletna monografia wrocławskich dworców kolejowych), popularna do tego stopnia, że oba nakłady dawno zostały wyczerpane. Zawiera niepublikowane wcześniej projekty architektoniczne i materiały ikonograficzne z bogatych zbiorów Archiwum Budowlanego Wrocławia.

Przeczytamy wiele artykułów przybliżających wydarzenia związane z wytyczeniem pierwszych linii kolejowych we Wrocławiu i na Śląsku oraz prezentujących powstające od 1842 roku i w dużej mierze istniejące do dziś budynki wrocławskich dworców kolejowych. Sa tu także oryginalne, niemieckojęzyczne teksty źródłowe (a wśród nich autorskie komentarze samych projektantów dworców) oraz biogramy architektów oraz budowniczych wrocławskich i śląskich kolei.

Opublikowana z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości książka sprowokowała autorów do przyjrzenia się trzem węzłowym momentom dwudziestowiecznej historii Polski, bo lata 1918, 1945 i 1989 przyniosły ogromne zmiany na każdej z możliwych do prześledzenia płaszczyzn.

Chociaż budynki nowych władz, domy nowego społeczeństwa i świątynie nowej sztuki powstające w tych trzech okresach polskiej historii różniły się fundamentalnie, łączyło je jedno — wiara w możliwość zbudowania nowego świata, w opozycji do tego, co minione.

Książka wydana przy okazji wystawy o tym samym tytule, prezentowanej w Muzeum Architektury we Wrocławiu na przełomie 2012 i 2013 roku. Jest efektem pracy polskich i zagranicznych naukowców, badaczy życia i dorobku jednego z najważniejszych twórców wrocławskiej architektury okresu międzywojennego. 

Lauterbach był uczniem Hansa Poelziga i jednym z głównych pomysłodawców i organizatorów wystawy Werkbundu WuWA z 1929 roku. Monografia, poświęcona działalności Lauterbacha w okresie przed drugą wojną światową, głównie na terenie Śląska i Wrocławia, obejmuje artykuły i eseje omawiające twórczość architekta autorstwa wybitnych ekspertów z dziedziny architektury europejskiego modernizmu, zawiera katalog obejmujący ponad 30 pojedynczych obiektów i większych założeń mieszkaniowych, a zilustrowany archiwalnymi i współczesnymi fotografiami budynków oraz opatrzony ich szczegółowymi opisami.

Są również teksty samego Lauterbacha oraz poświęconych mu tekstów źródłowych, m.in. opis lat dzieciństwa i młodości architekta, a także jeden z najlepszych tekstów Lauterbacha poświęcony Hansowi Poelzigowi i Akademii Sztuki we Wrocławiu.

Jedna z pierwszych publikacji poświęconych fenomenowi Wrocławia jako ważniejszego europejskiego laboratorium nowoczesności, towarzysząca wystawie zorganizowanej w 1997 roku przez Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia we współpracy z Technische Universität w Brunszwiku. Wnikliwa analiza nowatorskich koncepcji urbanistycznych i architektonicznych, opracowywanych i realizowanych w mieście, któremu przestrzenny ton nadawał Max Berg - jeden z najwybitniejszych wizjonerów w historii światowej architektury.

W tomie znajdziemy nieznane wcześniej projekty wieżowców, w tym głównie projekty autorstwa Maxa Berga – to on bowiem poświęcił zagadnieniu wieżowców najwięcej uwagi. Są artykuły dotyczące problematyki budownictwa wysokościowców, budowli zrealizowanych – budynków poczty i kas oszczędności, czy monumentalnych budynków biurowców i domów towarowych Wrocławia

E-book dla anglojęzycznych czytelników

  • Premierowy e-book w języku angielskim już wkrótce do pobrania: „Moduł. Architektura Jana Szpakowicza”, red. Małgorzata Devosges-Cuber, Aleksandra Czupkiewicz, Łukasz Wojciechowski, Michał Duda.


Zgłoś uwagę