MPWiK podsumowuje inwestycje i zapowiada kolejne

Wrocławskie MPWiK kończy właśnie kolejny program inwestycyjny związany z rozbudową i modernizacją swoich sieci. Do końca tego roku wyda na inwestycje 170 mln zł. W ciągu 18 miesięcy na 11 osiedlach wybudowano lub zmodernizowano ponad 100 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Dzięki temu Wrocław jest już skanalizowany w ponad 98 procentach, co stawia go w czołówce europejskich miast.

  • Prace na Zakrzowie (fot. MPWiK)

  • Prace przy budowie kanalizacji na Kowalach.(fot. MPWiK)

  • Przepompownia ścieków na osiedlu Zgorzelisko (fot. MPWiK)


Kilkanaście lat temu Wrocław był skanalizowany w około 90 proc. W ostatnich latach, m.in. dzięki możliwościom pozyskania pieniędzy unijnych, powstał wieloletni program inwestycyjny. Główny nacisk został położony na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.

Inwestycje objęły głównie północną i północno-wschodnią część miasta, gdzie do tej pory nieczystości z domów były wywożone beczkowozami, po wąskich i dziurawych drogach. Program inwestycyjny objął takie osiedla, jak m.in, Ratyń, Marszowice, Osobowice, Pawłowice, Polanowice, Zgorzelisko, Kowale. Przy okazji, dzięki realizacji tych inwestycji, mieszkańcy 11 osiedli mogą korzystać również z lepszej jakości osiedlowych dróg – modernizacji lub gruntownej przebudowie podlegało 146 ulic. W konsekwencji powstało ponad 70 kilometrów nowych nawierzchni ulic. Było to możliwe przy współudziale finansowym środków miejskich. – To istotny skok cywilizacyjny, jeśli chodzi o wrocławskie osiedla – podkreśla Zdzisław Olejczyk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Ponad sto inwestycji w 2016 r.

W przyszłym roku MPWiK planuje zrealizowanir ponad 100 inwestycji, które będą kosztować blisko 120 mln złotych. – Planujemy m.in. dokończenie trwających już prac związanych z siecią kanalizacyjną na osiedlach Kowale, Polanowice, Sołtysowice, Widawa, Lipa Piotrowska i Ratyń – mówi Tomasz Jankowski, rzecznik MPWiK. 

Kolejne  inwestycje to budowa sieci i modernizacja istniejącej infrastruktury w pasach drogowych, które będa realizowane we współpracy ze ZDiUM i Wrocławskimi Inwestycjami. Planowana jest realizacja sieci wodno-kanalizacyjnej,  m.in. w ulicach: Miłoszyckiej, Podwalu, Parafialnej, Pawiej i na osiedlu Nowe Żerniki.  

Jeśli chodzi o inwestycje związane z produkcją wody, to prowadzona będzie dalsza modernizacja technologii zakładów. Rozbudowywane będą urządzenia technologiczne w Zakładzie Produkcji Wody „Mokry Dwór”, co przełoży się na jeszcze lepszą jakość wody w sieci. Co ważne, w związku z zakończeniem eksploatacji pól osobowickich jako oczyszczalni ścieków, MPWiK planuje szereg inwestycji związanych z retencjonowaniem, przesyłem i oczyszczaniem tych ścieków we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Większość inwestycji zostanie sfinansowanych ze środków własnych spółki. W najbliższych latach w planie jest też wykorzystanie środków unijnych.

Dzięki tym inwestycjom MPWiK będzie mogło również spełnić wymogi stawiane przez Unię Europejską, które dotyczą ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i poprawią komfort mieszkańców w zakresie dostępu do kanalizacji sanitarnej.



Zgłoś uwagę