Młodzież i nauczyciele z Erasmusa gościli w Ratuszu

Przedstawiciele sześciu krajów, młodzi ludzie i ich nauczyciele, odwiedzili wrocławski Urząd Miejski. Powitał ich prezydent Rafał Dutkiewicz. 

  • Spotkanie w Sali Sesyjnej UMW


Zgromadzili się w sali sesyjnej wrocławskiego ratusza. Po powitaniu przez prezydenta Rafała Dutkiewicza był czas na panel dyskusyjny. Tematem była wielokulturowość Wrocławia, oferta którą wrocławskie uczelnie mają dla studentów zagranicznych, a także problemy, z którymi muszą zmierzyć się młodzi ludzie. 

Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się na wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Zgłoś uwagę