Młode badaczki wzięły „Wrocławskie Magnolie”

Aż osiem (z dziewięciu) prac dyplomowych wyróżnionych w konkursie „Wrocławska Magnolia” napisały kobiety. Laureaci reprezentują cztery uczelnie.

  • Główna nagroda w konkursie przypadła za opracowanie dotyczące zagospodarowania wód opadowych, fot. wroclaw.pl


„Wrocławska Magnolia” to konkurs dla autorów prac dyplomowych, któremu patronują władze Wrocławia, a koordynuje Wrocławskie Centrum Akademickie. Nagradzane są w nim opracowania naukowe, w których podjęte zostały tematy dotyczące Wrocławia i obejmujące: architekturę, urbanistykę, ekologię, sprawy społeczne – słowem problemy i zjawiska mające wpływ na jakość życia w stolicy Dolnego Śląska.

W XVII edycji „Magnolii” główna nagroda (10 tys. zł) przypadła Agnieszce Rogali, absolwentce Politechniki Wrocławskiej, za pracę „Koncepcja zarządzania wodami opadowymi” napisaną pod kierunkiem prof. Bartosza Kaźmierczaka.

Zobacz listę nagrodzonych i tematy ich prac dyplomowych

– Moja praca dotyczy retencji wód opadowych, a w ostatnim czasie to bardzo popularny temat, zwłaszcza biorąc pod uwagę czerwcowe nawałnice, które przeszły nad Wrocławiem i spowodowały zalania wielu ulic i podtopienia budynków. Chciałam podkreślić, jak ważne jest to zagadnienie i zwrócić uwagę na nowoczesne technologie, które można wykorzystać przy projektowaniu nowych systemów kanalizacyjnych – mówiła laureatka „Wrocławskiej Magnolii” w wypowiedzi dla serwisu Politechniki Wrocławskiej.

Agnieszka Rogala zwraca uwagę, że system kanalizacyjny jest we Wrocławiu mocno zróżnicowany. Starsze dzielnice korzystają z przedwojennej kanalizacji ogólnospławnej, w której ścieki bytowe mieszają się z wodą opadową i są odprowadzane do oczyszczalni ścieków. Natomiast kanalizacja na nowych osiedlach jest już podzielona – osobno odprowadzane są wody opadowe, a osobno ścieki.

– Po ostatnich nawałnicach największe problemy z odprowadzaniem wody pojawiły się właśnie na nowych osiedlach i to tam odnotowano najwięcej zalanych piwnic i garaży. Kanały poniemieckie zostały bardzo dobrze zaprojektowane i przewymiarowane, to znaczy, że zbudowano je z dużym zapasem dla ewentualnych dużych opadów – wyjaśnia Agnieszka Rogala.

Pośród laureatów tegorocznej edycji nagrody aż czworo to absolwenci Politechniki Wrocławskiej, trzy wyróżnienia przypadły dyplomantkom Akademii Sztuk Pięknych, a po jednym autorkom z dyplomami Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego. Odebrali nagrody w wysokości od 2,5 tys. zł do 8 tys. zł.Zgłoś uwagę