Minister kultury nagrodził Wrocław

Wyróżnienie za Capitol i nagroda za wykorzystanie środków UE

  • Statuetki

    Statuetki od ministra Bogdana Zdrojewskiego dla gminy Wrocław (fot. UM)


Gmina Wrocław otrzymała dwie statuetki: Wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za realizację projektu „Przebudowa Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu” oraz Nagrodę za skuteczne wykorzystanie środków Unii Europejskiej na kulturę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*.

Wręczenie specjalnych statuetek przez ministra Bogdana Zdrojewskiego odbyło się podczas uroczystej gali, wieńczącej konferencję podsumowującą wdrażanie XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, jaka odbyła się na warszawskim Zamku Królewskim.

Poszczególni beneficjenci odbierali wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w następujących kategoriach:

1. najciekawszy przykład przywrócenia do świetności obiektu zabytkowego, w tym adaptacji przestrzeni zabytkowej na cele kulturalne; 2. najbardziej efektywnie wykreowana przestrzeń wykorzystywana na działalność kulturalną; 3. najbardziej innowacyjny projekt w obszarze infrastruktury szkolnictwa artystycznego; 4. najsprawniej zrealizowany projekt; 5. zwiększenie dostępności do kultury poprzez umożliwienie dostępu do obiektów dotychczas nieupowszechnionych; 6. wyróżnienia specjalne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za realizację projektów.

 

red.

 

*W ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Gmina Wrocław zrealizowała projekt „Przebudowa Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu” i jest w trakcie realizacji projektu „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”. Szczegóły na temat projektów znajdują się: tutaj

Zgłoś uwagę