O programie

Główną ideą programu „mikroGRANTY ESK 2016” jest włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia – osób fizycznych, nieformalnych grup, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, wspólnot mieszkaniowych, kościołów i związków wyznaniowych – w proces przygotowań do roku Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu.

Realizując program "mikroGRANTY ESK 2016" pragniemy odnieść się do dyskusji dotyczących lokalnych problemów, pojawiających się oddolnie pomysłów i rozwiązań, a także unikalnych i innowacyjnych projektów kulturalnych powstających w mikroklimacie osiedli i podwórek. To sposób, by wyjść naprzeciw tym małym inicjatywom, by wspomóc artystów, animatorów i mieszkańców w ich kulturalnej działalności. Przekucie tego olbrzymiego potencjału obywatelskiego na realne działania wymaga bowiem wsparcia w postaci profesjonalnej administracji oraz koordynacji działań, jak również niewielkiego, ale stabilnego źródła finansowania.

Większość dostępnych obecnie programów realizujących projekty kulturalne nakierowana jest na podmioty instytucjonalne oraz duże, sprawnie funkcjonujące organizacje pozarządowe. Promowane są tu także duże projekty o znacznych budżetach osadzone w szerszej perspektywie czasowej, przez to wymagające jednak bardziej skrupulatnego planowania, księgowości oraz administracji, a także niejednokrotnie istotnych poziomów zaangażowania finansowego wszystkich współorganizatorów. Czynniki te sprawiają, że te możliwości współrealizacji pozostają poza zasięgiem zwykłych obywateli. Tym ostatnim nie brakuje jednak ani pomysłów, ani woli ich realizacji. W tym właśnie sensie projekt ‘mikroGRANTY ESK 2016’ odpowiada na te bezpośrednie, autentyczne i ważne potrzeby społeczne. W ramach programu ‘mikroGRANTY ESK 2016’ Biuro Festiwalowe IMPART 2016 planuje wdrożyć wraz z obywatelami i małymi organizacjami pozarządowymi ponad 200 projektów kulturalnych o budżetach na poziomie zaangażowania BFI 2016 nieprzekraczającym 5000 pln. Realizacja tych drobnych inicjatyw nie tylko ożywi i odświeży życie kulturalne miasta, w tym zwłaszcza terenów zlokalizowanych poza ścisłym jego centrum, ale także, w dłuższej perspektywie, przyczyni się do ośmielenia i zaangażowania szerszej grupy wrocławian do podejmowania własnych aktywności kulturalnych. Co więcej, wypracowując trwałe mechanizmy współpracy, działanie to nawiąże do koncepcji ‘kulturalnego budżetu partycypacyjnego’ i przyczyni się do realizacji serca wrocławskiej koncepcji Europejskiej Stolicy Kultury, jaką jest szeroko pojęte uczestnictwo w kulturze i przeciwdziałanie wykluczeniom z kultury.

W pierwszej edycji programu "mikroGRANTY ESK 2016" wnioski będą oceniane m.in. przez osoby zaangażowane w animowanie wrocławskiej kultury oraz działaczy organizacji pozarządowych (więcej o osobach, które będą oceniać wnioski, można przeczytać: TUTAJ). W kolejnych edycjach, w roku 2015 i 2016 do komisji będziemy zapraszać osoby i organizacje, które otrzymały wsparcie w programie w 2014 roku.

Pobierz: Regulamin Programu "mikroGRANTY ESK 2016
plik archiwum RAR

Pobierz: Regulamin Programu "mikroGRANTY ESK 2016
plik archiwum ZIPZgłoś uwagę