Miejska Biblioteka Publiczna pod patronatem Tadeusza Różewicza

Do powołanej w 1999 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przynależy dzisiaj 39 filii, Punkt Biblioteczny przy ul. Chopina i Multicentrum przy Powstańców Śląskich. Od miesiąca wiemy zaś, że logotyp MBP został poszerzony o imię patrona tej instytucji kultury. 18 lutego br., mocą uchwały podjętej przez wrocławskich radnych, został nim bowiem Tadeusz Różewicz.

  • Tadeusz Różewicz, miejska biblioteka publiczna we Wrocławiu

    źródło: biblioteka.wroc.pl; www.wroclaw.pl


Gdy w listopadzie 2020 r. Sejm RP ustanawiał patronów roku 2021 r., w gronie uhonorowanych znalazł się również Tadeusz Różewicz. W uchwale sejmowej z 27 listopada napisano o nim m.in.:

„(...) Zmienił polską poezję, stworzył jej nową formę, co jest widoczne już w pierwszym tomie „Niepokój” z 1947 roku. Ambasador polszczyzny. Poeta przełomu, głęboko związany z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, Holocaustu, stworzył nowy język poezji. „Mam dwadzieścia cztery lata/ ocalałem/ prowadzony na rzeź” – pisał w wierszu „Ocalony”, poszukując nowego ładu etycznego. Wnikliwy obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka – bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata, jak i rozdarcie współczesnego człowieka. Wybitny dramaturg. Teatr Różewicza jest teatrem fragmentarycznym, realistycznym, teatrem absurdu. Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską”.

Tadeusz Różewicz odbiera tytuł doktora honoris causa wrocławskiej ASP, 7.10.2007 r., fot. T. Walków/www.wroclaw.pl

Wrocławska rezolucja

W grudniu ub. roku natomiast, Rada Miejska Wrocławia, pragnąc uczcić 100. rocznicę urodzin związanego mocno z Wrocławiem i zmarłego w kwietniu 2014 r. wybitnego twórcy, wydała rezolucję, ustanawiającą 2021 r. – Rokiem Tadeusza Różewicza. W dokumencie czytamy m.in.:

(...) Twórczość Tadeusza Różewicza stała się integralną częścią legendy kulturalnej Wrocławia i światowego dziedzictwa literatury. Jego utwory tłumaczono na ponad 20 języków. Pod koniec XX w. były obecne na scenach teatrów wszystkich kontynentów. Został laureatem m.in. Austriackiej Nagrody Państwowej i Nagrody Kulturalnej Śląska (Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen 1994) oraz członkiem Niemieckiej Akademii Sztuki. Przyczynę popularności Różewicza w świecie, zwłaszcza w Niemczech przeżywających konsekwencje przegranej wojny, znaleźć można już w pierwszym zbiorze poetyckim z 1947 r. „Niepokój”.

Popiersie Tadeusza Różewicza w Galerii Sławnych Wrocławian w Starym Ratuszu, fot. B. Moch/www.wroclaw.pl

Wśród poezji wyrosłej z doświadczenia wojny jego twórczość wyróżniała się odmiennością; prosta, powściągliwa i zwięzła. Poezja Różewicza, pozbawiona ozdobników i metaforyki, gadulstwa i patosu, stanowiła warstwę ochronną przed brakiem wrażliwości. Jego poezja oddaje stan ducha ludzi XX w.: osamotnionych, zagubionych, pozbawionych zakorzenienia we wspólnocie.

Twórczość sceniczna Różewicza zajmuje osobne i znaczące miejsce we współczesnej dramaturgii. Autor realizował w niej własną koncepcję teatru „realistyczno-poetyckiego”, przeciwstawnego zarówno teatrowi klasycznemu, jak i awangardowemu. „Kartoteka” (1960), ,,Stara kobieta wysiaduje” (1969), ,,Akt przerywany” (1970), ,,Na czworakach” (1972), ,,Białe małżeństwo” (1975) czy „Pułapka” stały się wydarzeniami kulturalnymi. Żaden spośród współczesnych Różewiczowi poetów nie określił swojej odmienności tak mocno, nikt też nie bronił jej tak skutecznie. Różewicz wywarł znaczący wpływ nie tylko na poetów powojennych w Polsce, ale i poza nią”.

Portret Tadeusza Różewicza na ścianie kamienicy przy Kuźniczej 56, widoczny od ul. Kotlarskiej, fot. M. Księżarek

Zasady działalności bibliotek obowiązujące od 20 marca 2021 r.

Z uwagi na zalecenia ministra zdrowia co do ograniczania transmisji wirusa COVID-19 i wzrastającą liczbę zachorowań na terenie kraju, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu zdecydował o zamknięciu wszystkich filii od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r.

  1. Terminy zwrotów zbiorów nieprzeterminowanych zostaną przedłużone do 30.04.2021 r.
  2. Termin odbioru zbiorów zarezerwowanych zostanie zmieniony, gdy znana będzie data ponownego otwarcia bibliotek.
  3. Za okres zamknięcia bibliotek opłaty za przetrzymanie zbiorów nie będą naliczane.
  4. Zbiory można oddawać do trezora – całodobowej wrzutni przy Mediatece od strony ulicy Widok.
  5. Działania i imprezy online odbywają się bez zmian.

O wszystkich zmianach w działalności bibliotek będziemy informować na bieżąco – prosimy o śledzenie naszej strony.

Czytaj także:

Powstaje biografia Tadeusza Różewicza

O twórczości Tadeusza Różewicza

Testament Tadeusza Różewicza

Wspomnienia o RóżewiczuZgłoś uwagę