Miasto sprawdzi prywatne żłobki

Rekrutacja ruszy w maju


Niedługo, bo w połowie maja ruszy we Wrocławiu rekrutacja do żłobków publicznych i niepublicznych z dofinansowaniem gminy. W poniedziałek zostaną podane kryteria naboru.

Rodzice maluchów, którzy będą chcieli skorzystać z opieki w prywatnej placówce mogą sprawdzić czy wybrany przez nich punkt figuruje w urzędowym rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez miasto. Jeśli nie jest tam wpisany, to znaczy, że działa nielegalnie.

Trzy lata na zmiany

W czwartek, 3 kwietnia skończył się bowiem 3-letni okres przejściowy w ustawie żłobkowej i odtąd wszystkie tego typu prywatne placówki, kluby itp. działają na nowych zasadach. Przede wszystkim, każdy kto prowadzi tego typu działalność jak opieka nad dziećmi do lat 3, musi być wpisany do oficjalnego rejestru żłobków i klubów. Do tego, spełnić odpowiednie warunki. Właściciele takich placówek na zorganizowanie formalności mieli trzy lata. Wcześniej taki obowiązek miały tylko nowopowstające podmioty. Teraz nie wystarczy, że osoba prowadząca prywatny żłobek, działający przed wejściem w życie nowej ustawy żłobkowej, ma zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Sprawdzą rejestry działalności gospodarczej

- W ciągu najdalej trzech miesięcy od wpisania do rejestru, do placówki, która tam figuruje przychodzi kontrola z urzędu miejskiego. Sprawdza nie tylko warunki lokalowe, ale np. ile dzieci przypada na jednego opiekuna, czy opiekunowie mają odpowiednie kwalifikacje itp. – mówi Joanna Nyczak, dyrektor wydziału zdrowia w Urzędzie Miejskim. 

Oprócz tego urzędnicy będą na bieżąco sprawdzać rejestry działalności gospodarczej. – Jeśli stwierdzimy, że ktoś, kto prowadzi tego typu działalność, jak klub dziecięcy czy żłobek, nie jest wpisany do rejestru, zawiadamiamy prokuraturę – zapowiada dyrektor wydziału zdrowia.

Wejście w życie nowych przepisów ma ostatecznie ujednolicić standard opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. 

Eliza Głowicka

 Zgłoś uwagę