Wrocław. Europejska Stolica Kultury

Logo Wrocław ESK 2016

W związku z pojawiającymi się zapytaniami o procedury dotyczące wykorzystania nowego logotypu Wrocław ESK 2016 pragniemy poinformować, że zostaną one zmodyfikowane w stosunku do procedur stosowanych przy logotypie poprzednim, przygotowanym na czas kandydatury Wrocławia do miana Europejskiej Stolicy Kultury.


W związku z pojawiającymi się zapytaniami o procedury dotyczące wykorzystania nowego logotypu Wrocław ESK 2016 pragniemy poinformować, że zostaną one zmodyfikowane w stosunku do procedur stosowanych przy logotypie poprzednim, przygotowanym na czas kandydatury Wrocławia do miana Europejskiej Stolicy Kultury.

Na etapie kandydatury logotyp celowo był dostępny bardzo szeroko, stanowił element promocji miasta-kandydata, a jego ogólna dostępność promowała ideę ESK. Jedną z konsekwencji tak szerokiego stosowania logotypu były niestety nadużycia prowadzące do powiązania marki Wrocławia jako ESK 2016 z przedsięwzięciami całkowicie niezwiązanymi z szeroko pojętą kulturą.

Z powyższych powodów przygotowując procedury dotyczące stosowania nowego logotypu wzięliśmy mocno pod uwagę kryterium jakości projektów nim sygnowanych. Nie jest naszym celem ograniczanie ilości dobrych projektów promowanych nowym logotypem, wręcz przeciwnie, intencją naszą jest, by stał się on ich wyróżnikiem, swoistym „znakiem jakości”. Strategia ta pozwoli także na odpowiednie pozycjonowanie marki Wrocław ESK 2016, a budowanie jej prestiżu ułatwi pozyskiwanie dla projektu sponsorów.

Przygotowywane procedury dotyczyć będą rożnych zastosowań znaku graficznego w zależności od rodzaju projektu nim sygnowanego, a także umożliwią stworzenie i realizację spójnej strategii jego stosowania.

Logotyp stosowany będzie w celu komunikowania i promowania poszczególnych działań w ramach projektu ESK, dla komunikowania i wyróżniania projektów już istniejących we Wrocławiu oraz dla promocji samego miasta jako ESK 2016.

Wyróżnione zostaną następujące rodzaje zastosowania logotypu:

1) Komunikowanie projektów realizowanych w ramach ESK 2016, organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016, instytucje miejskie oraz inne podmioty będące stałymi lub tymczasowymi partnerami projektu;

2) Patronat Wrocławia ESK 2016 nad pojedynczym wydarzeniem. Prawo do użycia logotypu będzie przyznawane przez komisję złożoną ze specjalistów w danej dziedzinie, przedstawicieli BF Impart 2016 oraz Wydziału Kultury i Biura Promocji miasta Wrocławia.

3) Trzecim rodzajem zastosowania będzie przyznanie logotypu dla sponsorów i partnerówwydarzeń związanych z ESK.

Jesteśmy przekonani, że działania budujące mocną i prestiżową markę ESK 2016 wpłyną pozytywnie nie tylko na postrzeganie miasta jako organizatora wydarzeń, ale także dodadzą prestiżu wydarzeniom sygnowanym nowym logotypem.

W kwestiach związanych z punktem nr 1) oraz 3) prosimy o kontakt na adres:sekretariat(at)impart.art.pl

Warunkiem uzyskania patronatu jest wypełnienie formularza dostępnego pod adresem:http://goo.gl/Lk2cD . Decyzje odnośnie przyznania patronatu będą podejmowane minimum raz w miesiącu. Zgłoś uwagę