Wrocławska Nagroda Poetycka

Laureaci

Laureaci Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS 2013

11 maja  podczas uroczystej gali w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu we Wrocławiu przyznano nagrody za 2012 r. Jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej w składzie: prof. Jacek Łukasiewicz (przewodniczący), Grzegorz Jankowicz, dr Adam Poprawa, prof. Tadeusz Sławek, Justyna Sobolewska i prof. Piotr Śliwiński przyznało nagrody SILESIUSA:

 • Krystyna Miłobędzka została laureatką Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS za całokształt twórczości
 • Marcin Baran został laureatem Silesiusa w kategorii książka roku za tom Niemal całkowita utrata płynności (emg)
 • w kategorii debiut roku laureatką została Ilona Witkowska za tom Splendida realta, który ukazał się nakładem Wydawnictwa WBPiCK.

 

Laureaci Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS 2012

19 maja podczas uroczystej gali w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu we Wrocławiu przyznano nagrody za 2011 r. Jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej w składzie: prof. Jacek Łukasiewicz (przewodniczący), Grzegorz Jankowicz, dr Adam Poprawa, prof. Tadeusz Sławek, Justyna Sobolewska i prof. Piotr Śliwiński przyznało nagrody SILESIUSA:

 • Marcin Świetlicki został laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS za całokształt twórczości
 • w kategorii książka roku laureatem został Eugeniusz Tkaczyszyn – Dycki za "Imię i znamię” (Biuro Literackie)
 • w kategorii debiut roku laureatem został Tomasz Bąk za tom "Kanada". (WBPiCAK w Poznaniu)


Laureaci Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS 2011

7 maja podczas uroczystej gali w Teatrze Współczesnymwe Wrocławiu przyznano nagrody za 2010 r. Jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej w składzie: prof. Jacek Łukasiewicz (przewodniczący), Grzegorz Jankowicz, dr Adam Poprawa, prof. Tadeusz Sławek, Justyna Sobolewska i prof. Piotr Śliwiński przyznało nagrody SILESIUSA:

 • Urszula Kozioł została laureatką Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS 2011 za całokształt pracy twórczej,
 • w kategorii książka roku laureatem został Bohdan Zadura za Nocne życie (Biuro Literackie),
 • w kategorii debiut roku laureatką została Kira Pietrek za Język korzyści (WBPiCAK w Poznaniu).

 

Laureaci Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS 2010

8 maja podczas uroczystej gali we wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol przyznano nagrody za 2009 r. Jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej w składzie: prof. Jacek Łukasiewicz, prof. Przemysław Czapliński, Grzegorz Jankowicz, dr Adam Poprawa, prof. Tadeusz Sławek, Justyna Sobolewska i prof. Marian Stala przyznało  nagrody SILESIUSA:

 • Piotr Sommer został laureatem Silesiusa za całokształt pracy twórczej,
 • w kategorii książka roku laureatem został Piotr Matywiecki za książkę Powietrze i czerń (Wydawnictwo Literackie),
 • w kategorii debiut roku laureatem został Jakobe Mansztajn za Wiedeński high life (Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne "Portret").

 

Laureaci Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS 2009

 Jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej w składzie: prof. Jacek Łukasiewicz, prof. Przemysław Czapliński, Grzegorz Jankowicz, dr Adam Poprawa, prof. Tadeusz Sławek, Justyna Sobolewska i prof. Marian Stala. przyznało nagrody SILESIUSA:

 • Stanisław Barańczak został laureatem Silesiusa za całokształt pracy twórczej. W jego imieniu statuetkę i czek na 100 tys. złotych z rąk prezydenta Wrocławia odebrała Krystyna Krynicka.
 • w kategorii książka poetycka roku, za tom Gubione laureatką została Krystyna Miłobędzka. Laureatka otrzymała czek na 50 tys. złotych.
 • w kategorii debiut roku 20 tys. złotych i statuetkę otrzymał współtwórca kabaretu "Mumio" Dariusz Basiński, za swoją jak najbardziej poważną i poetycko świetną książką Motor kupił Duszan.

 

Laureaci Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS 2008

Jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej w składzie: prof. Jacek Łukasiewicz, prof. Przemysław Czapliński, Grzegorz Jankowicz, dr Adam Poprawa, prof. Tadeusz Sławek, Justyna Sobolewska i prof. Marian Stala. przyznało nagrody SILESIUSA:

 •  za całokształt twórczościTadeuszowi Różewiczowi
 • w kategorii debiutJulii Szychowiak za tomik poezji Po sobie,
 • w kategorii książka rokuAndrzejowi Sosnowskiemu za tomik poezji Po tęczy

 Zgłoś uwagę