wroclaw.pl strona główna Kulturalny Wrocław – najświeższe wiadomości o kulturze Kultura - strona główna

Infolinia 71 777 7777

7°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 10:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Kultura
  3. Aktualności
  4. Wrocławska Rada Kultury. Można zarejestrować się na liście wyborców

Wrocławska Rada Kultury. Można zarejestrować się na liście wyborców

Redakcja www.wroclaw.pl,

Wrocławski Kongres Kultury materiały organizatorów
Wrocławski Kongres Kultury

Znamy nazwiska 52 kandydatów, spośród których uczestnicy Wrocławskiego Kongresu Kultury 4 grudnia wybiorą ośmiu członków Wrocławskiej Rady Kultury. W radzie przewidziano 15 miejsc – oprócz wspomnianych ośmiu, pięciu członków wskaże prezydent, a dwóch wrocławskie instytucje kultury. Aby zagłosować wystarczy od 4 do 29 listopada online dopisać się na liście wyborców.

Reklama

Rejestrację 52 kandydatów zweryfikowała komisja wyborcza (powołana w celu przeprowadzenia wyborów członków Wrocławskiej Rady Kultury): Katarzyna Nowak (przewodnicząca), Joanna Panciuchin (wiceprzewodnicząca), członkowie: Joanna Lassota, Ewelina Szłapak, Paweł Piotrowicz, Michał Maliczkiewicz.

Kandydaci do Wrocławskiej Rady Kultury – biogramy

Katarzyna Chmiel

Prowadzi bloga literacko-kulturalnego „Czytam duszkiem”, z Fundacją Podaj Dalej współtworzy projekt „7 grzechów głównych osób pełnosprawnych” dedykowany zwiększeniu dostępności kultury dla osób niepełnosprawnych. 

Aneta Dotka

Prowadzi małe, niszowe Miejsce w ramach Fundacji Ślimak na Przedmieściu Oławskim. Zaprasza artystów z całej Polski, aktywizuje młodych dolnośląskich twórców na spotkaniach z odbiorcami w Galerii Sztuki i Miejscu Spotkań „Ślimak” (plac Konstytucji 3 Maja 4).

Patrycja Dubiel

Artystka niezależna, tworząca prace w szkle. Jej dzieła znajdują się w wielu zbiorach prywatnych oraz instytucjach publicznych (Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Fundacji Ernstingów w Niemczech czy Organizacji ECCO w Danii). Współzałożycielka galerii sztuki Versus, członek zarządu Wrocławskiego ZPAP.

Izabela Duchnowska

Pomysłodawczyni festiwalu Musica Electronica Nova, szefowała festiwalowi Musica Polonica Nova. Organizuje koncerty, wernisaże, spektakle, warsztaty, performanse, prowadzi Pchli Targ Nadodrze, aktywizuje mieszkańców na licznych imprezach na Dziedzińcu Artystycznym Nadodrza.

Agnieszka Franków-Żelazny

Dyrygent, chórmistrz, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (studia biologiczne) oraz Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Założyła Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jest dyrektorem artystycznym Chóru NFM, pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Wielokrotnie nagradzana, pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie prowadzi m.in. klasę dyrygentury chóralnej. 

Marek Gluziński

Manager kultury, wydawca muzyczny, organizator koncertów, były dyrektor artystyczny Klubu Puzzle w Przejściu Garncarskim, kurator z dziedziny tańca i performansu, performer i dramaturg w laboratorium teatru fizycznego Studio Matejka, współtwórca nieformalnego ruchu Wrocławska Offensywa Teatralna. W 2012 roku zaangażowany w proces tworzenia Obywatelskiej Rady Kultury (ORKa), z nadzieją i zaangażowaniem uczestniczy od początku w pracach kilku zespołów roboczych przy Grupie Kultura Wrocław zmierzających do powstania Wrocławskiej Rady Kultury w 2020 roku.

Aleksandra Gronowska

Wokalistka, aktorka, twórca sztuk wizualnych. Obecnie współzałożycielka i wokalistka w zespole KOSY z Wrocławia, pedagog głosu i działań teatralnych przy projekcie Jubilo (działającym przy Instytucie im. Jerzego Grotowskiego oraz Zakładzie Karnym we Wrocławiu). 

Paweł Jarodzki

Artysta, profesor wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, zajmuje się sztukami wizualnymi. Bywa też kuratorem (m.in. wrocławskiego BWA), pisze o sztuce do różnych czasopism, jest autorem lub współautorem kilku książek. Na początku lat 80-tych XX wieku założył z przyjaciółmi grupę LUXUS, która działa do dziś.

Przemysław Jastrząb

Niezależny menedżer kultury, menedżer projektów kulturalnych i fundraiser. Współpracował z Wrocławskimi Kameralistami Cantores Minores Wratislavienses, miał swój udział w tworzeniu festiwalu Forum MusicumWspółpracuje na niwie kultury z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i fundacjami, parafiami różnych wyznań, środowiskami akademickimi i nauczycielskimi. 

Anna Jędryczka-Hamera

Specjalista psycholog kliniczny, reżyser teatralny i filmowy, wykładowca choreoterapii i arteterapii. Przewodnicząca Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji ART, które działa na polu kultury i sztuki, w kontekście rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnych. Reżyser i twórca Teatru Integracyjnego „Euforion”, opiekuje się artystami, w tym w szczególności plastykami z doświadczeniem choroby psychicznej. Opracowała autorskie metody arteterapii strukturalizowanej i choreoterapii psychologicznej w oparciu o wielokulturową interpretację symboli.

Paweł Kamiński

Socjolog i specjalistą ds. zarządzania. Kieruje Ośrodkiem Postaw Twórczych, jest autorem książki „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”, jedynej tego rodzaju pozycji na rynku (zyskała status „niezbędnika” dyrektora instytucji kultury), redaguje serwis internetowy MenedżerKultury.pl, ważne źródło wiedzy dla kadr zarządzających oraz specjalistów pracujących w instytucjach kultury. 

Marzena Karwowska

Bibliotekarka, kierowniczka filii 57 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przy ul. Szewskiej. Promotorka czytelnictwa oraz moderatorka jednego z pierwszych założonych na Dolnym Śląsku Dyskusyjnego Klubu Książki. Współorganizuje i koordynuje Wrocławski Festiwal Podróżniczy im. Olgierda Budrewicza Równoleżnik Zero. Współpracuje z Fundacją Pomarańczowa Droga, która wspiera i pomaga w edukacji dzieci z ubogich rodzin na Madagaskarze i w Rwandzie.

Waldemar Kasta

Muzyk, aktor, impresario, odkrywca gwiazd polskiej estrady (m.in. Donatana czy Cleo). Założył nieformalny dom kultury dzięki uprzejmości swojego stowarzyszenia TRATWA, w którym to miejsce do dalszego rozwoju zyskało około 15 zespołów muzycznych, kilka pomniejszych trup teatralnych, a nawet tuzy sceny, wśród nich duma wrocławskich podwórek – Lech Janerka. Wyprodukował i zagrał niezliczoną ilość koncertów i programów telewizyjnych (na stałe współpracuje z KSW i stacją Polsat przy produkcji dużych wydarzeń ze świata muzyki i sportu). 

Daria Kieżun

Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, kurator wielu wydarzeń organizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Współorganizatorka konkursów oraz wydarzeń związanych z szeroko pojętą promocją architektury, autorka artykułów i publikacji z dziedziny architektury i sztuki, współtwórczyni Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego.

Natalia Komorowska

Prezes Związku Artystów Szkła z.s. ASP Wrocław, wielokrotnie nagradzana (m.in. 1 miejscem w konkursie The Glass Prize 2019 w kategorii: The Aspiring Glass Artist organizowanym przez Warm Glass UK2020 GAS Student Exhibition podczas Glass Art Societys 2020 Virtual Conference), kuratorka wystaw (m.in. Zbliżenie na SZKŁO – wystawy Związku Artystów Szkła, Pod Ciśnieniem w 2019 roku).

Marek Kosendiak

Związany z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, prowadzącym Centrum Historii Zajezdnia. Stworzył ideę wolontariatu w CHZ, był wolontariuszem Fundacji Fonis, współpracującej z niesłyszącymi i niedosłyszącymi, jest członkiem Stowarzyszenia Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne.

Michał Kott

Animator kultury, nauczyciel, od 2018 roku dyrektor Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu. Instruktor tańca towarzyskiego różnych grup wiekowych, organizator turniejów i przeglądów tanecznych oraz pokazów własnej choreografii. Animuje środowisko tancerzy, organizując kolejne edycje Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „SKiBA DANCE”, prowadzi spotkania taneczne w działającym przy szkole Studium3Wieku.

Ewa Kramarczyk

Bibliotekarz, metodyk, obecnie nauczyciel w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu, wieloletni członek SBP, PTB oraz grup społecznościowych Grupa Kultura Wrocław, NieKongres Animatorów Kultury, Biblio. Inicjatorka imprezy czytelniczej dla młodzieży „Zlot Zmierzchomaniaków”, Pociąg do kultury, organizatorka lokalnych Ogólnopolskich Wyborów Książki. 

Łukasz Lorenc

Współzałożyciel kolektywu artystycznego regime, w którym jest wydawcą, koordynatorem projektów, promotorem i organizatorem wydarzeń oraz współzałożyciel wytwórni muzycznej regime brigade. Producent pierwszej edycji Festiwalu Druku NACISK. Współtwórca projektu Mikser Pokoleniowy w programie wsparcia oddolnych inicjatyw Mikrogranty, którego celem było zaangażowanie młodych ludzi do współpracy i ocieplenia relacji z seniorami i seniorkami. Od trzech lat prowadzi comiesięczne slamy poetyckie w klubogalerii Surowiec. 

Katarzyna Majewska

Obecnie pracuje w Dolnośląskim Centrum Filmowym na stanowisku kierownika działu promocji i projektów. Przez kilkanaście lat (wraz z profesorem Stanisławem Beresiem) redagowała Telewizyjne Wiadomości Literackie. Była drugim reżyserem przy filmach Przemysława Wojcieszka, zajmowała się produkcją filmową i dystrybucją w firmach Rebelion Films i Traffic Films, założyła firmę producencką Dynamo Karuzela, ma na koncie realizację teledysków i filmów fabularnych. Współtworzy Teatr Polski w podziemiu. Prowadzi też zajęcia Creative Writing na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Zbigniew Makarewicz

Artysta rzeźbiarz (40 wystaw indywidualnych i 80 zbiorowych w kraju i zagranicą – twórczość w rzeźbie, formach przestrzennych, rysunku i malarstwie, a także w formach parateatralnych, jak happening, performance oraz w poezji konkretnej). Założyciel i kierownik galerii „Piwnica Świdnicka”, galerii „x” ZPAP, współzałożyciel Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Współredaktor wielu wydawnictw, popularyzator sztuk pięknych, przede wszystkim plastyki wrocławskiej. Obecnie w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu.

Magdalena Matysek-Imielińska

Skupia się przede wszystkim na badaniu miasta, miejskich mechanizmów reprodukcji tożsamości miejskiej, kultury miasta, wspólnoty miejskiej, na relacji władza – inicjatywy oddolne. Efektem jej badań jest książka „Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w nowoczesnych czasach” oraz wiele innych artykułów. Interesują ją zagadnienia współpracy między różnymi podmiotami miejskimi. 

Mariusz Mikołajek

Artysta malarz, dyplom PWSSP w pracowni Konrada Jarodzkiego, organizował wystawy i akcje plastyczne w niekonwencjonalnych miejscach: dworzec, schronisko dla bezdomnych, podwórko, kino, galeria handlowa, więzienie etc. Razem z Witoldem Liszkowskim i Janem Mikołajkiem założył Fundację OK, Art., która min. animuje działania kulturotwórcze z mieszkańcami Nadodrza. Artyści z zrealizowali około 4000 m2 muralu z mieszkańcami podwórek na ulicy Roosevelta i na jednym z tych podwórek od siedmiu lat prowadzi warsztaty artystyczne. 

Yelyzaveta Nahorna

Aktywnie działa w Fundacji Ukraina na rzecz integracji społeczeństwa polskiego z nowymi mieszkańcami rożnego pochodzenia, organizując wydarzenia kulturalne, w tym przeglądy filmów, festiwale, prezentacje książek, wystawy i koncerty. „Wykorzystuję uniwersalny język kultury, zwłaszcza współczesnej do wsparcia wielokulturowego dialogu we Wrocławiu”. – podkreśla. 

Michał Opaliński

Aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Współtwórca Teatru Ad Spectatores, potem w zespole Teatru Polskiego we Wrocławiu. Współzałożyciel Teatru Polskiego w podziemiu. Od urodzenia związany z Wrocławiem, silnie powiązany ze środowiskiem kulturalnym, artystycznym i aktywistycznym stolicy Dolnego Śląska. 

Jerzy Owczarz

Organizator wydarzeń muzycznych, artysta koncertujący, pedagog, pracownik naukowy. Stworzył Dolnośląskie Salony Muzyczne, jest koordynatorem polsko-czesko-niemieckiego festiwalu „Kunst Umeni Sztuka” w Zittau. Jego głównym celem jest integracja środowisk muzycznych Polski, Czech i Niemiec z regionu trójstyku granic oraz promowanie artystów związanych z Dolnym Śląskiem. W ramach swoich projektów współpracował z wieloma ośrodkami i organizacjami wrocławskimi. 

Magdalena Pawlik

Dyrektorka Generalna Agencji Producenckiej ArtAnima, członkini Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego Wrocław, z wykształcenia etnolog i manager, z zamiłowania enolog, kolekcjonerka sztuki i podróżniczka. Mecenaska i producentka Bass & Beat Festival. Organizatorka i prelegentka już czterech edycji „Music Business” – cyklu warsztatów skierowanych do artystów muzyków, plastyków i managerów. Inicjatorka badań na temat potrzeb wrocławskiego środowiska twórczego w zakresie szkoleń, jak również preferowanych kierunków eksportu muzyki polskiej na świecie.

Magdalena Piekarska

Dziennikarka, na łamach lokalnych, jak i ogólnopolskich mediów relacjonuje i recenzuje wrocławskie i dolnośląskie życie kulturalne. Poddaje krytyce zarówno premiery filmów, książek, spektakli, edycje festiwali, jak i decyzje wrocławskich urzędników w ważnych dla miasta sprawach. „Staram się zawsze działać w interesie miasta i jego mieszkańców, w obronie sztuki i artystów, ale też transparentności podejmowanych w ich sprawach decyzji” – podkreśla.  

Anna Podrez

Animator kultury, od wielu lat współtworzy scenę klubową, współpracując z wieloma festiwalami, klubami oraz innymi animatorami kultury. Organizuję eventy w różnych, niecodziennych miejscach, opuszczonych budynkach, ciekawych przestrzeniach, które w ten sposób reanimuje i aktywuje. Star się, aby wszystkie te działania zawsze łączyły ze sobą muzykę i sztukę. Aktywności realizuje pod szyldem Nice One oraz KRAKOWSKA180. Prowadziła własny klub z muzyką elektroniczną Bau Bar. 

Dominik Podsiadły

Artysta multidyscyplinarny działający na styku sztuki internetowej i klasycznych rodzajów twórczości, poza tym miejski aktywista i niezależny kurator. Funkcjonuje artystycznie od lat 80 tych, zaczynając od spontanicznych performerskich działań w grupie parateatralnej „Kwartet Horyzontalny”, był też aktywny w ścisłym kierownictwie Pomarańczowej Alternatywy przy planowaniu jej happeningów. Jako aktywista i niezależny kurator sztuki internetowej działa poza ramami instytucji, co daje też wgląd w problemy, z którymi spotykają się osoby zajmujące się oddolną aktywnością kulturalną.

Michał Podżus

Wrocławski trębacz, współpracuje m.in. z Kamilem Bednarkiem. Praca w jednej z placówek kulturalnych oraz doświadczenie zdobyte poprzez koncertowanie na deskach Wrocławskiej Filharmonii, Opery czy Teatru, jak i współpraca z jednym z najpopularniejszych artystów w kraju, pozwoliło mu wyciągnąć wnioski dotyczące tego, jak „słaba jest kondycja „kultury” w naszym mieście i społeczeństwie”.

Michał Pryszczewski

Aktor lalkarz, pełnomocnik Dyrektora Generalnego Strefy Kultury Wrocław do dużych imprez m.in. takich jak WROsound, Parada Niepodległości, Sylwester, koncerty na Stadionie. „Z jednej strony jako artysta zawsze wspieram nieograniczone procesy twórcze w każdej z dziedzin sztuki. Jako producent twardo stąpający po ziemi na pewno urealnię wszelkie pomysły”. – mówi kandydat.

Tadeusz Pszonka

Śpiewak, solista Opery Wrocławskiej, Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, Wiedeńskiej Opery Kameralnej. Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Wokalnego i Festiwalu J. Kiepury w Krynicy, dyrektorem organizacyjnym Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. H. Halskiej- Fijałkowskiej we Wrocławiu i Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej w Szczawnie. prowadzi kursy i warsztaty. Otrzymał pamiątkowy medal „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”.

Krzysztof Rudowski

Pisarz, autor książek, zasiada w Zarządzie Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, działając na rzecz wrocławskiego środowiska literackiego. W 2017 roku wystąpił wraz z pisarką, Magdaleną Zarębską, z ideą organizacji Festiwalu Literatury Dolnośląskiej, któremu nadał nazwę Rondo Europy.

Adrian Siegle

Gitarzysta, etnomuzykolog, obecnie pracuje jako koordynator wydarzeń w InneCentrum/Fundacja Dom Pokoju, przygotowuje alternatywną mapę Wrocławia oraz prowadzi stronę poświęconą wydarzeniom kulturalnym w mieście. Największym osiągnięciem jest projekt Sofar Sounds Wrocław, który jest stałym wydarzeniem już od czterech lat. W ubiegłym roku Sofar doceniło miasto Wrocław, (w plebiscycie 30 Kreatywnych Wrocławia 2019).

Tomasz Sikora

Muzyk, filozof, realizator dźwięku, producent, wydawca, animator kultury i promotor zbliżenia kultur i narodów. Praktyk współpracy kulturalnej ze Wschodem, pomysłodawca i twórca Festiwalu Twórczej Współpracy WROCloveUKRAINA, Kreatywny Wrocławia 2019, laureat medalu 75-lecia Misji Jana Karskiego za odwagę usuwania antysemityzmu z przestrzeni publicznej. Fundator i prezes Fundacji Działalności Artystycznej „Hermetyczny Garaż”.

Marcin Skrabka

Przez wiele lat pracował jako wydawca w Wolters Kluwer Polska. Założyciel i współtwórca (w latach 2012- 2014) wydawnictwa Książkowe Klimaty i portalu czeskieklimaty.pl. Wierzy w siłę literatury i bibliotek. Na co dzień prowadzi inicjatywę Good Books (goodbooks.pl) skupiającą edukatorów zajmujących się podnoszeniem kompetencji kadr kultury oraz Good Games (goodgames.pl), gdzie pracuje nad wykorzystywaniem gier i gamifikacji w instytucjach kultury oraz edukacji. Z tej innowacyjnej formy przyciągania do kultury korzystają m. in. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu oraz Centrum Historii Zajezdnia

Katarzyna Smolny

Naukowiec zajmujący się efektywnością wydatków publicznych w sferze kultury. Specjalista od finansów publicznych. Magister prawa, doktor finansów. Zaangażowana społecznie w zagadnienia związane z dostępnością kultury tworzy wiele publikacji na ten temat. Stale współpracuje z jednostkami kultury, w których samorządowe jednostki kultury stanowią najliczniejsza grupę. 

Zbigniew Leo Stanczyk

Opozycjonista, wyjechał do Stanów, a swój doktorat na Stanford pisał o kulturowych modelach przetwarzania informacji. Założył tam pierwszy Klub Polskich Studentów, założył i kierował także galerią promującą młode talenty. Był opiekunem największych poza granicami Polski zbiorów polskiej historii i kultury. Był członkiem zarządu największej prywatnej fundacji kulturalnej promującej polską kulturę w USA – Polish Arts and Culture Foundation. Obecnie członek zarządu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. 

Zbigniew Stokłosa

Artysta fotografik, prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych, organizator życia artystycznego Stowarzyszenia: liczne wystawy, plenery międzynarodowe, konkursy międzynarodowe. Pomysłodawca, twórca Statutu i założyciel, wraz z 20 współzałożycielami, „Światowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych”.

Krystyna Strużyna-Kunecka

Artystka plastyk, z jej inicjatywy powstały w roku 1980 Wrocławskie Ceramiczne Warsztaty Twórcze a w latach 1984- 1987 Autorska Galeria CWT przy PSP we Wrocławiu. Prowadzi bogatą dokumentację artystów wrocławskich. Jest Prezydentem Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Rzeźbiarz i członkiem Zarządu ZPAPPSU we Wrocławiu. W dorobku artystycznym ma 160 wystaw krajowych, międzynarodowych w tym 28 wystaw indywidualnych. Prowadziła 21 autorskich ogólnopolskich plenerów ceramiczno-rzeźb. z udziałem artystów zagranicznych. Promuje osiągnięcia wrocławskich artystów na sympozjach międzynarodowych i pismach tematycznych. 

Tomasz Jakub Sysło

Artysta plastyk, grafik, malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – kilkanaście wystaw w kraju i poza granicami, zrealizował kilkanaście murali, influencer, społecznik, specjalista mediów społecznościowych. „Zmieniam przestrzeń miasta. Likwiduję bariery. Jestem skuteczny. Wrocław to dla mnie stan świadomości”. – podkreśla kandydat.

Aleksandra Szczygieł

Aktywistka, artystka i animatorka kultury, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie kończy psychologię, również na tej uczelni. Założyłam niezależny teatr „Second hand”, którego próby odbywały się w Domu Kultury Agora. Pisz poezję, organizuje i prowadzi imprezy dla dzieci i dorosłych. Współpracuje też z fundacją „Dajmy Szansę” oraz z innymi wrocławskimi organizacjami i firmami.

Agnieszka Szydziak

Zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat kultury kulinarnej i gastronomicznej we Wrocławiu. Formowała idee i zakładała Fundację Food Think Tank, która eksploruje korzenie polskiej kuchni, czyni jedzenie ważnym spoiwem relacji międzyludzkich. Redaktorka naczelna wrocławskiej redakcji Have a Bite Wrocław (informacyjnego portalu o lokalnej gastronomii, który promuje jakościowe miejsca, wydarzenia i ludzi ją tworzących). Zorganizowała pierwsze nocne wydarzenie związane z jedzeniem i kulturą miejską – Gastro Nocki na Świebodzkim. 

Urszula Śliz

Artystka abstrakcyjna, reprezentuje, pokolenie artystów zaczynających swoją drogę twórczą z początkiem lat 90. Z wykształcenia doktor nauk w dziedzinie sztuk plastycznych – artysta sztuk wizualnych, kurator wystaw. Brała udział w ponad 90 wystawach indywidualnych i grupowych – w muzeach, galeriach w Polsce i za granicą, prace artystki znajdują się w kolekcjach instytucjonalnych i prywatnych. Jako twórca dostrzega potrzebę zmiany struktury systemu dla upodmiotowienia artystów.

Katarzyna Uczkiewicz

Filolog słowiański, kierownik Redakcji w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”. W pracy naukowej zajmuje się środkowoeuropejskimi dyskursami tożsamościowymi, dorobkiem Vaclava Havla, historią współpracy środkowoeuropejskich dysydentów i miastami Europy Środkowej. Wykładowca akademicki. Kierownik Ośrodka Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Organizator konferencji, projektów badawczych, wydawniczych i wystawienniczych: związanych z wielokulturową tożsamością Wrocławia i Dolnego Śląska. Tłumaczka literatury (szczególnie poezji) czeskiej.

Laurynas Vaičiūnas

Kieruje Kolegium Europy Wschodniej, instytutem dyplomacji społecznej i kulturalnej, założonym przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego jako ośrodek wymiany intelektualnej dla obywateli Polski i krajów Europy Wschodniej. Jego głównym obszarem działalności jest wydawnictwo. W ciągu swojej kariery zawodowej wydał ponad 100 książek najlepszych pisarzy i artystów Europy Wschodniej. Nadzoruje również prace dwóch czasopism „Nowa Europa Wschodnia” i „New Eastern Europe”. W pracy stara się łączyć pożytek publiczny z biznesem. „Wierzę, że taka synergia jest prawdziwą tkanką łączną naszego Wrocławia” – przekonuje. 

Arkadiusz Wojnarowski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (UW). Założyciel Fundacji Magellan zajmującej się produkcją i dystrybucją artystycznych filmów dokumentalnych, familijnych i animacji, członek Europejskiej Akademii Filmowej EFA i Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Z wykształcenia producent filmowy (PWSFTviT). Uczy produkcji filmowej i telewizyjnej na Uniwersytecie Wrocławskim, a na PWSFTviT prowadzi wykłady z koprodukcji filmowych i usług post-produkcyjnych dla kontrahentów zagranicznych.

Agnieszka Wolska

Rzeźbiarka, architekt, społecznik. Inicjatorka wydarzeń lokalnych w osiedlowym CALu, realizowała projekty w ramach Mikrograntów, Wrocławskiego Funduszu Małych lnicjatyw, kilkakrotnie zgłaszała projekty do WBO. Organizatorka interdyscyplinarnych warsztatów „Przestrzeń wspólna”, zrzeszających studentów z trzech Wrocławskich uczelni. Prowadzi własną firmę „Rzeźba i Detal” zajmując się projektem i wykonawstwem rzeźb do przestrzeni publicznej. Jest autorką wielu pomników i rzeźb plenerowych.

Juliusz Woźny

Historyk sztuki, nauczyciel, dziennikarz (Wieczór Wrocławia, Elle – współpraca), malarz artysta trzy wystawy na terenie Wrocławia – wszystkie dostrzeżone i opisywane przez wrocławskie media. Był kierownikiem Klubu Młodego Rzemieślnika „KAMER”, potem pracował w znanym wrocławskim Klubie Muzyki i Literatury oraz we wrocławskiej Galerii Miejskiej. Współzałożyciel i rzecznik prasowy Centrum Historii Zajezdnia.

Łukasz Wójcik

Aktor, śpiewak, kompozytor, muzyk, producent, realizator nagrań. Członek Rady Artystyczno-Programowej Capitolu, aktor Teatru Pieśń Kozła. Współpracujący na stałe m.in. z Leszkiem Możdżerem (ostatnio „Ikar. Legenda Mietka Kosza”), Agatą Dudą-Gracz, Grzegorzem Bralem i Pawłem Passinim. Autor muzyki do spektakli. Aktualnie pracuje nad „Wojownikiem” Grzegorza Brala w Teatrze Pieśń Kozła. 

Jola Ziemba

Nauczyciel języka angielskiego. Poszukuje ciekawych ludzi, narzędzi i rozwiązań, które – z oddaniem i zaangażowaniem – przekuwa w nietuzinkowe projekty. Organizowane przez nią  warsztaty językowe w Oksfordzie dla uczniów wrocławskich szkół i nawiązane przez lata kontakty z przedstawicielami przestrzeni edukacyjno-kulturalnej doprowadziły do powstania niezależnej inicjatywy WROXED – Wrocław Oxford Education, której jest pomysłodawcą, założycielem i koordynatorem.

Jak głosować w wyborach online 4 grudnia

Do listy wyborczej można dopisać się do 29 listopada. Trzeba być pełnoletnim, zadeklarować, że centrum naszej aktywności znajduje się we Wrocławiu oraz zapewnić, że jesteśmy przedstawicielami lub uczestnikami wrocławskiego środowiska kulturalnego.

Głosowanie będzie tajne i zostanie przeprowadzone online poprzez platformę Election Runner.

W piątek 4 grudnia każda z zarejestrowanych osób otrzyma na maila wygenerowany automatycznie unikatowy link umożliwiający udział w głosowaniu. Głos można oddać wyłącznie 4 grudnia (od 9.00 do 18.00) na maksymalnie ośmioro kandydatów i kandydatek. 

Aby poprawnie oddać swój głos należy kliknąć w otrzymany od Operatora link w e-mailu zapraszającym do udziału w wyborach. Po otwarciu strony z głosowaniem zalogować się poprzez podanie przesłanego w e-mailu identyfikatora wyborcy i unikalnego kodu zabezpieczającego,

Po wyświetleniu listy kandydatów trzeba postawić znak „X” przy nazwisku lubnazwiskach wybranych kandydatów w panelu do głosowania w aplikacji, następnie zatwierdzić oddanie głosu/głosów w ostatecznym kroku przed wyjściem zaplikacji (brak zatwierdzenia jest tożsamy z brakiem oddania głosu, takigłos nie zostanie policzony jako głos oddany).

Głos jest ważny, jeżeli znak „X” jest postawiony przy nazwiskach kandydatów w ilości nie większej niż liczba miejsc mandatowych. Głos można oddać na nie więcej niż 8 kandydatów.

Czym jest Wrocławska Rada Kultury?

W trakcie trzyletniej kadencji jej członkowie będą doradzać prezydentowi Wrocławia w zakresie realizacji polityki kulturalnej miasta oraz integracji środowiska wokół zadań strategicznych, a także brać udział w spotkaniach z Grupą Kultura Wrocław – jedną z grup branżowych uruchomionych w ramach „Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”.

Ośmiu kandydatów do Wrocławskiej Rady Kultury zostanie wybranych 4 grudnia (w czasie Wrocławskiego Kongresu Kultury). Aby wziąć udział w głosowaniu należy zarejestrować się na kongres.

Tu zarejestrujecie się na Wrocławski Kongres Kultury

Wybrani członkowie razem z pięcioma przedstawicielami/kami Prezydenta i dwoma wytypowanymi przez wrocławskie instytucje kultury przez trzy lata będą doradzać Prezydentowi Wrocławia w zakresie realizowania polityki kulturalnej oraz integracji środowiska wokół zadań strategicznych, a także ściśle współpracować ze stroną społeczną.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl