wroclaw.pl Kulturalny Wrocław - najważniejsze informacje o kulturze Kultura logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 22°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia na rok 2021

Ruszył nabór wniosków do programu stypendiów artystycznych Prezydenta Wrocławia  na pierwsze półrocze 2021 roku i na cały 2021. Wnioski stypendialne mogą składać zainteresowani twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem. 

Reklama

Wysokość stypendium wynosi 2500 zł brutto miesięcznie i będzie wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium otrzymują osoby zaangażowane w działalność artystyczną i kulturalną w takich dziedzinach jak:

  • Muzyka,
  • film,
  • literatura,
  • taniec,
  • teatr,
  • sztuki wizualne,
  • upowszechnianie kultury.

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wyłącznie w swoim imieniu i wg ustalonego wzoru. Podpisane wnioski o stypendia na pierwsze półrocze 2021 roku i na cały 2021 rok należy składać w terminie do 30 września 2020 r. w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Wydział Kultury) ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, lub elektronicznej na adres e-mail: [email protected], na kopercie lub w tytule maila wpisując: „stypendia - Wydział Kultury”.

Ze względów organizacyjnych wnioski będzie można przesyłać na wyżej podany adres mailowy od 24 sierpnia 2020 roku.

W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną załączniki należy przekazywać za pośrednictwem serwisów przesyłania plików o dużej objętości, np. www.wetransfer.com, a link do zamieszczonych tak danych udostępnić w tym samym mailu co wniosek.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty złożonego wniosku przed końcem naboru.

Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Gminę Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 grudnia 2020 r. Wyniki konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wzór wniosku

Poznaj laureatów poprzedniej edycji

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama