wroclaw.pl strona główna Kulturalny Wrocław – najświeższe wiadomości o kulturze Kultura - strona główna

Infolinia 71 777 7777

14°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 16:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Kultura
 3. Aktualności
 4. Powstał raport o miejskich instytucjach kultury
Strefa Kultury Wrocław fot. Marcin Szczygieł
Strefa Kultury Wrocław

Badanie wrocławskich instytucji kultury przeprowadził Ośrodek Ewaluacji na zlecenie Strefy Kultury Wrocław. Trwało ono blisko sześć miesięcy (od sierpnia 2020 do stycznia 2021) i objęło 27 instytucji kultury, których organizatorem lub współorganizatorem jest Urząd Miejski Wrocławia. Raport prezentuje ogólną ocenę instytucjonalnego pola kultury, przedstawia również każdą instytucję osobno.

Reklama

Prowadzący badanie wzięli pod uwagę m.in. zasoby instytucji, modele ich działania, ich tożsamość, a także wzajemne relacje. Otrzymali takie dane na podstawie ankiet, wywiadu pogłębionego z dyrektorami placówek, również ankiety adresowanej do pracowników i uczestników kulturalnych działań tych instytucji. Analizowano nadto sprawozdania merytoryczne i finansowe, składane corocznie przez poszczególne placówki do Wydziału Kultury UM Wrocławia.

Instytucje miejskie objęte badaniem

Centra i kluby kultury:  

 • Centrum Kultury Agora
 • Centrum Kultury Wrocław-Zachód 
 • Centrum Kultury Zamek
 • Klub Pod Kolumnami 
 • Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta
 • Ośrodek Działań Artystycznych Firlej 
 • Ośrodek Działań Twórczych Światowid
 • Ośrodek Postaw Twórczych 
 • Wrocławski Klub Anima
 • Wrocławski Klub Formaty 

Teatry:  

 • Teatr Muzyczny Capitol 
 • Wrocławski Teatr Lalek 
 • Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego 
 • Instytucje muzyczne  
 • Klub Muzyki i Literatury 
 • Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego 
 • Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses 

Muzea: 

 • Muzeum Architektury 
 • Muzeum Miejskie Wrocławia 
 • Muzeum Współczesne Wrocław 

Galerie:

 • BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej 
 • Galeria Entropia 
 • Galeria Miejska 

Inne:

 • Strefa Kultury Wrocław 
 • Ośrodek Pamięć i Przyszłość
 • Miejska Biblioteka Publiczna 
 • Wrocławski Dom Literatury
 • Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

Raport „Badanie miejskich instytucji kultury, ich potencjału i szans dla przyszłości”

W raporcie, który powstał na podstawie przeprowadzonego badania, zawarty jest materiał ilościowy i jakościowy, obrazujący organizację, modele funkcjonowania, potencjał rozwojowy i zagospodarowywanie tzw. przestrzeni wartości przez miejskie instytucje kultury. Można z niego wyczytać, jaka jest sytuacja finansowa, stan infrastruktury i wyposażenia, model kultury organizacyjnej, potencjał kadrowy, zasoby i rezerwy wyżej wymienionych miejskicj instytucji kultury. Są także wnioski co do szans i barier rozwojowych tych podmiotów.

Zmieniające się pole kultury i ogólnoświatowy kryzys wpływają na funkcjonowanie i postrzeganie instytucji przez innych kulturotwórców – co sprawia, że coraz ważniejszym tematem jest współdzielenie zasobów, kooperowanie i poszerzenie sposobów uczestnictwa kulturze. Dlatego ważną częścią raportu stanowią wnioski, dotyczące relacji pomiędzy ww. instytucjami i możliwej współpracy między nimi. 

Przeczytaj pełną wersję raportu

Wersja skrócona raportu

Poproszono o komentarz ekspertów

O komentarze do opublikowanych wyników badania zostali poproszeni przedstawiciele urzędów miejskich, eksperci zajmujący się zarządzaniem kulturą, a także nauczyciele akademiccy w dziedzinie kulturoznawstwa i ekonomii. Są to:

 • Marcin Kostaszuk – zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Poznaniu
 • dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska – Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Joanna Orlik – dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury
 • Jacek Pluta – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • dr Katarzyna Smolny – Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Aleksandra Szymańska – dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Zapoznaj się z komentarzami ekspertów 

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl