Nowy szef Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

Profesor Krystian Kiełb został wybrany na stanowisko przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

  • Prof. Krystian Kiełb, rektor Akademii Muzycznej, jest nowym przewodniczącym Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, fot. AMuzyczna

    Prof. Krystian Kiełb, rektor Akademii Muzycznej, jest nowym przewodniczącym Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, fot. AMuzyczna


KRUWiO to gremium, które reprezentuje na forum ogólnopolskim wrocławskie i opolskie środowisko akademickie, realizując wspólne działania na rzecz propagowania świata nauki i sztuki, wspierania lokalnych społeczności akademickich, a nierzadko podejmując najważniejsze decyzje dotyczące codziennego funkcjonowania uczelni wyższych czy organizacji wspólnych uroczystości.

Prof. Krystian Kiełb (rocznik 1971) jest kompozytorem, teoretykiem muzyki, nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem. W latach 1999-2005 był prorektorem wrocławskiej Akademii Muzycznej, a w latach 2008-2016 jej rektorem. W 2020 r. ponownie został wybrany rektorem macierzystej uczelni.

W fotelu przewodniczącego KRUWiO zastąpił prof. Andrzeja Rokitę, rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

muz/wZgłoś uwagę