Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław

Urząd Miejski ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław (w organizacji). Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2020 r. Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 stycznia 2021 r.


W konkursie mogą wziąć udział absolwenci wyższych studiów magisterskich z co najmniej 10-letnim stażem pracy i doświadczeniem w działalności wprost związanej ze sztukami wizualnymi.

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przy założeniu możliwie maksymalnego otwarcia tego procesu, transparentności i uspołecznienia.

Konkurs na stronie BIP UM Wrocław

W składzie komisji konkursowej, która dokona wyboru kandydata na dyrektora, w większości zasiadać będą reprezentanci strony społecznej, m.in. przedstawiciele Rady Muzeum, organizacji zawodowych i twórczych, wrocławskiego środowiska naukowego związanego ze sztukami wizualnymi oraz związków zawodowych.

W trakcie konkursu wszystkie koncepcje programowe złożone przez kandydatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Wrocławia (podobnie jak w konkursie na dyrektora BWA we Wrocławiu).

W 2021 r. budżet Muzeum planowany jest na kwotę 3 291 000 zł, w tym dotacja z Gminy Wrocław w wysokości 2 706 000 zł, a przychody własne 585 000 zł. Instytucja zatrudnia 19 pracowników.

Po śmierci dr. Andrzeja Jarosza, dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław, od kilku miesięcy obowiązki dyrektora pełni Piotr Lisowski. Okres jego powołania upływa 16 stycznia 2021 r.Zgłoś uwagę