Opowiedzmy Wrocław – konkurs na mural

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” organizuje konkurs na historyczny mural. Celem jest stworzenie projektu muralu, graffiti lub innego rodzaju malowidła ściennego na temat historii Wrocławia w latach 1989-2016 oraz oczywiście wykonanie go.


Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” przygotowuje scenograficzno-multimedialną wystawę „Wrocław 1945-2016”, która będzie prezentowana w nowo powstającym Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu. Centrum Historii Zajezdnia to przede wszystkim miejsce spotkań, ale także miejsce stałych i czasowych wystaw poświęconych powojennej historii Wrocławia i szerzej Dolnego Śląska. Będzie można tam zobaczyć ostatnie 70 lat historii Wrocławia od roku 1945 do współczesności. Pojawią się multimedialne ekspozycje, przedstawiające historię, m.in. przesiedlenia ludności do Wrocławia i na Dolny Śląsk, odbudowę miasta, życie codzienne mieszkańców, czy wydarzenia związane z działalnością wrocławskiej Solidarności. W jednej z  ostatnich sekcji wystawy zaprezentowany zostanie mural opowiadający o historii najnowszej Wrocławia, o wydarzeniach i postaciach ważnych dla naszego miasta.

Prace należy nadsyłać do  7 lipca 2016 r. do godz. 12.00; Wyniki konkursu zostaną podane  22 lipca 2016. Prace  Mural musi być ukończony przed 19 sierpnia 2016.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres marta.kowalska-fic@zajezdnia.org lub wysłać pocztą na adres Organizatora tj. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ul. Grabiszyńska 184 53-235 Wrocław (decyduje data dostarczenia) lub złożyć osobiście w siedzibie Organizatora. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 7 lipca 2016 r. do godz. 12.00 (decyduje data na stemplu. Formularz można pobrać na stronie http://www.pamieciprzyszlosc.pl/.

Wydarzenia historyczne, które powinny zostać uwzględnione w projekcie muralu:

  • Powstanie Samorządu Wrocławia i nowy herb miasta
  • Powódź tysiąclecia – 1997 r.
  • Kongres Eucharystyczny – 1997 r.
  • Wydarzenia kulturalne, np. Festiwal Wratislavia Cantans, festiwal Jazz nad Odrą, Przegląd Piosenki Autorskiej, Gitarowy Rekord Guinnessa, Festiwal Nowe Horyzonty, wielkie widowiska Opery Wrocławskiej, Europejskie Stolica Kultury 2016 r., Światowa Stolica Książki UNESCO Wrocław 2016 r.
  • Wydarzenia sportowe, np. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 r., sukcesy wrocławskich żużlowców

Ważne postacie, które powinny zostać uwzględnieni w projekcie:

  • Św. Jan Paweł II – autor słów „Wrocław jest miastem położonym na styku trzech krajów, które historia bardzo ściśle ze sobą połączyła. Jest poniekąd miastem spotkania, jest miastem, które jednoczy. Tutaj w jakiś sposób spotyka się tradycja duchowa Wschodu i Zachodu”
  • Ludzie kultury, nauki bohaterowie książek o Wrocławiu, np. Tadeusz Różewicz, Tymoteusz Karpowicz, kardynał Henryk Gulbinowicz, Tomasz Surowiec, Eberhard Mock – bohater kryminałów Marka Krajewskiego, Kabaret Elita, Ewa Szumańska

Miejsca, które powinny zostać uwzględnione w projekcie:

  • Zajezdnia autobusowa przy ul. Grabiszyńskiej 184
  • Rozwój infrastruktury, nowe obiekty (Narodowe Forum Muzyki, Stadion Miejski, Teatr Capitol, Panorama Racławicka, ZOO itd.)
  • Wrocław jako miasto stu mostów

Lokalizacja muralu:

Ściana na parterze w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu. Wymiar ściany (szer. ok. 10,85 m x wys. ok. 3,90-4,40 m). Poglądowy rysunek waz z przybliżonymi wymiarami ściany stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Ściana od góry zakończona jest harmonijką, co powoduje, że rozpiętość wysokości waha się od 3,90 m do 4,40 m.

Wymogi techniczne:

Wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb (np. sprayów). Farby muszą mieć atest nietoksyczności.

Konkurs na projekt i wykonanie muralu ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które są pełnoletnimi obywatelami polskimi, lub zespoły autorskie, które będą które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.

 Zgłoś uwagę