KOGENERACJA dzieli się ciepłem

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podpisał 31 maja i 1 czerwca br. porozumienia z gminą Siechnice i z gminą Wrocław. Dzięki temu wrocławski producent ciepła pomoże w pokryciu kosztów ogrzewania mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


„Program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie” adresowany jest do mieszkańców tych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które podpisały umowy na zakup ciepła z wrocławskim producentem. Przekazane środki pozwolą na pokrycie części opłat za ogrzewanie mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. O podziale środków zadecydują odpowiednie Ośrodki Pomocy Społecznej, które wskażą rodziny najbardziej potrzebujące wsparcia. Programem będą również objęte miejskie placówki opiekuńczo-wychowawcze we Wrocławiu.

– Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA wspiera wraz z nami najbardziej potrzebujących od kilku lat i za to należą się podziękowania. „Program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie” dowodzi, że pomagać mogą różne instytucje i że mogą tę pomoc nieść na różne sposoby. Warto brać z nich przykład – mówi Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

– Wsparcie odbiorców wrażliwych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu to ważny element naszej strategii. Dzięki długoletniej i owocnej współpracy z gminami Wrocław i Siechnice, w których prowadzimy naszą działalność, wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców – mówi Wojciech Heydel, prezes Zarządu KOGERENACJI S.A.

KOGENERACJA od pięciu lat, jako jedyna spółka giełdowa z Wrocławia, jest notowana w zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – RESPECT INDEX. Działalność społeczna spółki została w tym roku uhonorowana „Białym Listkiem CSR” tygodnika Polityka.

Zgłoś uwagę