Klasy przygotowawcze dla dzieci obcojęzycznych. Gdzie są i jak się zapisać

11 maja rozpoczęły się zapisy do klas przygotowawczych na rok szkolny 2020/2021. Klasy działają w siednu wrocławskich szkołach i są stworzone z myślą o dzieciach obcojęzycznych, które zaczynają naukę w polskiej szkole. W programie jest więcej zajęć z jęz. polskiego, dzieci uczą się codziennej komunikacji, terminologii (np. z matematyki, przyrody czy historii), poznają polską kulturę i miasto. To już drugi taki nabór.  


Pierwszy nabór, przeprowadzony rok temu, zakończył się dużym sukcesem dzięki współpracy Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia z 7 wrocławskimi szkołami oraz wsparciu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Dla kogo klasy przygotowawcze

Do klasy przygotowawczej chodzą dzieci, które rozpoczynają naukę w polskiej szkole. Oferta jest kierowana do dzieci obcojęzycznych – w tym obcokrajowców oraz dzieci powracających do Polski z emigracji. W klasie przygotowawczej dzieci mają większą liczbę zajęć z języka polskiego. Uczą się codziennej komunikacji, ale też słów i wyrażeń z matematyki, przyrody, historii i innych przedmiotów szkolnych. Poznają polską kulturę, biorą udział w lekcjach tematycznych i zajęciach integracyjnych, lepiej poznają miasto.

– W zeszłym roku do klas przygotowawczych zapisało się blisko 300 uczniów obcojęzycznych z kilkunastu  krajów. Nie przewidujemy, aby w tym roku liczba ta była mniejsza. Liczymy, że obcokrajowcy, którzy w wyniku pandemii zmuszeni byli wyjechać, wrócą. Poza tym, wielu  z nich zostało we Wrocławiu - mówi Manuela Pliżga-Jonarska, koordynator ds. dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

– Zależy nam, aby podstawy nauki języka polskiego przebiegały w przyjaznej atmosferze. Wielu z uczniów, przyjeżdżając do Polski, zostawia w swoim kraju przyjaciół, znajomych, rodzinę. Niełatwo im odnaleźć się w nowej rzeczywistości, więc chcemy im w tym pomóc. Klasy przygotowawcze organizują więc także np. projekty integracyjne i zajęcia na terenie miasta tak, aby potrafiły się po nim poruszać. I wiedziały, jak kupić znaczek na poczcie czy korzystać z komunikacji miejskiej.

Jedna z 7 szkół prowadzi klasy na poziomie ponadpodstawowym.

ПІДГОТОВЧІ КЛАСИ ДЛЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦІВ

Preparation classes for foreign children

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ДЕТЕЙ

Warunki podjęcia nauki w klasie przygotowawczej

Do klas przygotowawczych można zapisać dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat, podejmujące po raz pierwszy naukę w polskiej szkole i nieznające języka polskiego. Co ważne, można to zrobić w dowolnym momencie roku szkolnego.

Zapisów do danej klasy dokonuje się bezpośrednio w wybranej szkole (zobacz zestawienie poniżej).  

Nauka w klasie przygotowawczej jest bezpłatna i trwa od 4 tygodni do 12 miesięcy (w wyjątkowych przypadkach ten okres można wydłużyć).

Korzyści z nauki w klasie przygotowawczej

Uczniowie w oddziałach przygotowawczych mają dużo godzin nauki języka polskiego jako obcego, a także zajęcia tematyczne. Poznają słownictwo potrzebne do nauki innych szkolnych przedmiotów. 

Dziecko, uczęszczające do klasy przygotowawczej, nie traci roku, ponieważ – oprócz wspomnianej intensywnej nauki jęz. polskiego – realizuje podstawę programową i podlega klasyfikacji i promocji do następnej klasy, tak jak inni uczniowie. 

Rodzice czy opiekunowie obcokrajowcy mogą liczyć na wsparcie, czyli np. konsultacje z nauczycielami czy szkolenie z zasad edukacji w polskiej szkole. 

Wykaz szkół z klasami przygotowawczymi

Szkoła Podstawowa nr 4

Zaplanowano 2 klasy dla przedziału wiekowego: klasa 1-3, klasa 4-6

Szkoła Podstawowa nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia

Zaplanowano 3 klasy dla przedziału wiekowego: klasa 1-3, klasa 4-6, klasa 7-8

Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza

Zaplanowano 2 klasy dla przedziału wiekowego: klasa 1-3, klasa 4-6

Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy

Zaplanowano 2 klasy dla przedziału wiekowego: klasa 2-3 oraz klasa 5-6

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego

Zaplanowano 2 klasy dla przedziału wiekowego: klasa 4-5, klasa 7-8

Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego

Zaplanowano 4 klasy dla przedziału wiekowego: 2 licealne, jeden klasa 7, jeden klasa 8

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Zaplanowano 2 klasy dla przedziału wiekowego: klasa 2-3, klasa 5-6Zgłoś uwagę