Zobacz, jakie zmiany w twojej okolicy proponuje rada osiedla

Drogi, chodniki, oświetlenie, parkingi i place zabaw – to najczęstsze propozycje nowych inwestycji zgłoszonych przez wrocławskie samorządy osiedlowe. Jednak nie wszystkie osiedla zgłosiły zadania inwestycyjne – z 47 rad swoje propozycje przedstawiło 36 samorządów.


Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego przyjęło od wrocławskich rad osiedli 106 propozycji w ramach Karty Zadań Inwestycyjnych. Przedstawiciele 36 z 47 działających w mieście osiedlowych samorządów przedstawili propozycje nowych inwestycji. Samorządy mogły zgłosić po trzy propozycje. Najwięcej projektów (52) dotyczyło dróg, oświetlenia i chodników, w dalszej kolejności były nowe parkingi, place zabaw i skwery. Teraz weryfikacją projektów pod kątem kosztów i możliwości realizacji zajmą się miejscy urzędnicy. Zobacz, co rada osiedla zaproponowała, by zmienić na twoim osiedlu (PDF).

– O tym, które zadanie i na jakim osiedlu będzie wykonane w roku budżetowym 2017, przekonamy się ostatecznie po przyjęciu przez Radę Miejską Wrocławia uchwały budżetowej. Będzie to zapewne w grudniu – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej w UM Wrocławia.

Zmiany w zgłaszaniu inwestycji przez rady osiedli i mieszkańców

Bartłomiej Świerczewski zaznacza, że Karty Zadań Inwestycyjnych to inne w stosunku do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego narzędzie, za pomocą którego mieszkańcy mogą proponować inwestycje do budżetu miasta. W przypadku KZI mogą robić to poprzez zgłoszenia tego, co ich zdaniem jest ważne i potrzebne na osiedlu poprzez lokalny samorząd osiedlowy.

– W tym roku procedura zgłaszania inwestycji przez radnych osiedlowych różni się od tego, co miało miejsce dotychczas. Po pierwsze, osiedla miały więcej czasu na to, aby zgłosić zadania inwestycyjne. Po drugie, urzędnicy mają więcej czasu na ich zweryfikowanie i określenie kosztów realizacji. Powinno się to przełożyć na intensywniejsze wkomponowanie ich do budżetu miasta na 2017 r. – mówi Bartłomiej Świerczewski i dodaje, że program KZI, który miasto realizuje w tym roku, jest pilotażem: – Dotychczas funkcjonujący system nie sprawdzał się, ponieważ zarówno czas proponowania inwestycji, jak i terminy ich weryfikacji nie dawały szans na właściwą ocenę złożonych zadań i co za tym idzie – wpisanie ich do budżetu miasta. Stąd pochodzi propozycja zmian i kalendarza. Samorządy osiedlowe mogły zgłaszać maksymalnie po trzy zadania inwestycyjne z każdego osiedla. Mogły robić to przez cztery tygodnie na przełomie maja i czerwca. Ponieważ jedno osiedle mogło złożyć maksymalnie trzy zadania, zapewne trafiły do nas te inwestycje, które zdaniem mieszkańców są najpilniejsze i najważniejsze.

Rady osiedli we Wrocławiu: adresy, telefony

Mapa osiedli Wrocławia

Zgłoś uwagę