Zgłoszenia kandydatów do tytułów i nagród w 2017 r. [KOMUNIKAT]

Do 17 marca można zgłaszać wnioski o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagród Wrocławia i Nagród Prezydenta Wrocławia. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Wrocławia 24 czerwca 2017 roku. 

  • Uroczysta sesja RM Wrocławia, 24 czerwca 2016 r..


Szanowni Państwo!

Prezydent i Rada Miejska Wrocławia zapraszają do składania wniosków o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagród Wrocławia i Nagród Prezydenta Wrocławia. Nagrody te od 1993 roku przyznaje wrocławski samorząd wybitnym postaciom i szczególnie zasłużonym instytucjom.

  1. Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia – „Civitate Wratislaviensi Donatus” przyznaje Rada Miejska Wrocławia wybitnym osobom, odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.

  1. Nagrodę Wrocławia przyznaje Rada Miejska Wrocławia osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta.

  1. Nagrodę Prezydenta Wrocławia przyznaje Prezydent Wrocławia osobom i instytucjom za ich działalność i osiągnięcia w minionym roku.

Propozycje kandydatur do nagród przedstawiać mogą organizacje działające na terenie miasta oraz mieszkańcy Wrocławia.

Wnioski wraz z uzasadnieniem prosimy kierować do Komisji Nominacyjnej Rady Miejskiej Wrocławia najpóźniej do 17 marca br. – adres: Biuro Rady Miejskiej, 50-107 Wrocław, Sukiennice 9,  pok. 202.

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Wrocławia 24 czerwca 2017 roku.

 

Rafał Dutkiewicz                                                                          Jacek Ossowski
Prezydent Wrocławia                   Przewodnicząy Rady Miejskiej Wrocławia

 

Administratorem zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. Dane będą przetwarzane w celu przyznania tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagrody Wrocławia oraz Nagrody Prezydenta Wrocławia. Źródło danych stanowią informacje uzyskane od osób zgłaszających kandydatów do otrzymania przedmiotowych wyróżnień. Podanie danych jest dobrowolne. Dane zostaną udostępnione innym podmiotom zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr LVIII/375/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 stycznia 1993 r. w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia.
Prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli ich przetwarzania przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.Zgłoś uwagę