Jak jeździć po rozkopaniu Okulickiego

Szanowni Państwo,
dziękujemy za pytania i informujemy, że będziemy wyjaśniali przedstawione problemy w miarę ich zgłaszania. Pytań nie jest dużo i często się powtarzają, dlatego podajemy jedynie pierwsze z danego tematu uznając, że odpowiedź jest równocześnie udzielana na wszystkie pozostałe:


Czy w czasie trwania remontu jest przewidziana komunikacja miejska zastępcza? Oraz najczęściej zadawane pytanie: Gdzie będzie pętla autobusu 128? Czy autobus 130 będzie kursował normalnie z przystankiem Przedwiośnie/stacja kolejowa?

- Planowane jest wprowadzenie zmiany tras linii autobusowych 128, 241, 934 i 936. Autobus linii 128 będzie kursował do pętli na Osiedlu Sobieskiego (przy skrzyżowaniu ulicy Królewskiej i Zatorskiej). Wszystkie połączenia będą korzystać tylko z istniejących już przystanków.

Czy linie autobusowe D, 128, 141, 241, 934, 936 zmienią trasy objazdowe na tło żółte?

- Zapewne chodzi o tło na rozkładach jazdy. Zostanie zmienione tło na rozkładach jazdy dla linii 128, 934 i 936. Linia 241 już posiada żółte tło z uwagi na prowadzone prace na Pawłowicach.

Blok pytań: 1. Czy do momentu uruchomienia objazdu na ul. Armii Ludowej na odcinku od Stoczniowej do Odolanowskiej zostaną wybudowane przynajmniej trzy progi spowalniające? 2. Czy na wspomnianej ulicy zostanie zakazany ruch dla samochodów powyżej 2,5 tony ? Ten odcinek posiada tylko 4 cm warstwy ścieralnej bez podbudowy asfaltowej. 3. Czy wykonawca ul. Armii Ludowej udziela gwarancji na asfalt przy tak wzmożonym ruchu? 4. Kto pokryje ewentualne szkody powstałe na skutek wzmożonego ruchu na drodze nieprzystosowanej do takiego natężenia?

1. Przez ulicę Armii Ludowej wyznaczony jest jedynie objazd dla komunikacji zbiorowej, w tym wypadku zaplanowanej busami i to wyłącznie na odcinku między ulicami Zatorską i Odolanowską. Niemniej pozostają progi, które są tutaj wybudowane i w ramach prowadzonej tu inwestycji powstaną następne.

2. Organizacja ruchu zastępczego przewiduje zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 t.

3. Ponieważ nie przewidujemy ponadnormatywnego obciążenia tej drogi nie ma potrzeby zmieniać zobowiązań wykonawców.

4. Za szkody spowodowane eksploatacją niezgodną z przepisami, np. przez ciężarówki wjeżdżające wbrew zakazowi, powinien płacić ich sprawca. Szkody wynikłe z normalnego użytkowania naprawia zarządca drogi.

W jaki sposób będzie zorganizowany dojazd dla zawodników oraz kibiców w okresie kwiecień-październik na stadion przy al. Niepodległości?

Jak będę mogła wyjechać samochodem z posesji przy al. Niepodległości i dojechać do najbliższej drogi?

- Niezbędna obsługa posesji odciętych przez remont będzie organizowana przez plac budowy, a więc możliwe, że w niektórych momentach może być ograniczona. Szczegóły w takim wypadku uzgadnia się między zainteresowanymi i kierownikiem budowy. Dotyczy to zarówno mieszkańców jak i obiektów sportowych.

Zgłoś uwagę