wroclaw.pl strona główna #InwestycjeWRO

Infolinia 71 777 7777

20°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 04:20

Prezydent Wrocławia - strona główna
wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. #InwestycjeWRO
 3. Aleja Północna czyli trasa łącząca ul. Poświęcką z ul. Bolesława Krzywoustego

Aleja Północna czyli trasa łącząca ul. Poświęcką z ul. Bolesława Krzywoustego

Aleja Północna to brakujący odcinek obwodnicy śródmiejskiej, która połączy Polanowice, Poświętne i Sołtysowice z Psim Polem. Trasa ma liczyć 5,5 km i jednocześnie odciążyć od ruchu samochodowego wspomniane osiedla. Aktualnie inwestycja jest w trakcie projektowania. Wskazany koszt zadania dotyczy jedynie fazy projektu.

Reklama

Informacje o inwestycji:

 • Kategoria inwestycji: Infrastruktura drogowa
 • Rok zakończenia inwestycji: 2024
 • Stopień wykonania: 40%
 • Wartość inwestycji: 4 443 000 zł
 • Jednostka prowadząca: WI
 • Osiedle: Polanowice-Poświętne-Liugota, Sołtysowice, Kowale
 • Projekt finansowany w ramach WBO: nie

Inwestycja może być realizowana etapami zgodnie z poniższym opisem:

Budowa dróg

ODCINEK 1 (etap 1)

– od ul. Krzywoustego do ul. Przejazdowej

– al. Poprzeczna

–  łącznik al. Poprzecznej z al. Północną

ODCINEK 2 (etap 2)

– od ul. Przejazdowej do ul. Poświęckiej

– łącznik ul. Redyckiej  z al. Północną

Aleja Północna przebiega w całości przez obszary, na których obowiązują ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto inwestycja w zakresie branży drogowej obejmuje:

- budowę / przebudowę 7 skrzyżowań drogowych:

 • z ul. Krzywoustego
 • z łącznikiem al. Poprzecznej (nowa ulica klasy zbiorczej)
 • z ul. Sołtysowicką
 • z łącznikiem ulicy Redyckiej (w rejonie pętli autobusowej)
 • z ul. Redycką
 • z ul. Kamieńskiego
 • z ul. Poświęcką

-  przebudowę / budowę dróg dojazdowych dla obsługi terenów przyległych

-  budowę ciągów pieszych oraz rowerowych

-  budowę, przebudowę zjazdów

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, technicznego oraz wykonawczego ma na celu umożliwienie realizacji ww. zamierzenia budowlanego. Efektem końcowym ma być uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Kliknij, aby powiększyć
Powiększ obraz: Trasa Al. Północnej. Wi
Trasa Al. Północnej.

Timeline

 • sierpień 2021
 • grudzień 2021
 • czerwiec 2023
 • 4 kwartał 2024

 • 24.02.2024

  Wykonano całoroczną inwentaryzację przyrodniczą, na podstawie której skorygowano przyjęte założenia projektowe pod kątem fauny i flory. Przeprowadzono konsultacje społeczne, z których wnioski wprowadził dalsze zmiany w dokumentacji projektowej, aby uwzględnić głos społeczny w tym przedsięwzięciu.

  Obecnie trwają szczegółowe rozwiązania w poszczególnych branżach np. drogi - szczegółowe rozwiązania skrzyżowań, dróg obsługujących, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Opracowania pozostałych branż są również dopracowywane w zakresie PB. Ze spraw formalnych - trwa procedowanie w RDOŚ uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, RDOŚ opublikował publiczne ogłoszenie i rozesłał materiały do instytucji opiniujących. Mając decyzję środowiskową będzie znany zakres jaki należy wprowadzić do dokumentacji projektowej na etapie złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z obowiązującym aneksem do umowy - planowane zakończenie dokumentacji projektowej do grudnia 2024 roku.

 • 28.06.2023

  Jaka będzie aleja Północna? Na to pytanie odpowiedzieli wrocławianie: wygodna dla kierowców, bezpieczna dla rowerzystów i pieszych, zielona i cicha. Część ich sugestii zostanie uwzględniona w projekcie, część jest odrzucona. 

  Konsultacje miały na celu zebranie opinii mieszkańców i mieszkanek na temat koncepcji projektowej alei Północnej, w szczególności kwestie związane z organizacją komunikacji zbiorowej oraz ciągów pieszo–rowerowych. Opinie można było wyrazić podczas dwóch spotkań (online i offline), podczas dwóch dyżurów konsultacyjnych, za pomocą e-formularza opinii oraz poprzez e-mail.


  Najważniejsze kwestie, które podniesiono, to: 

  Bezpieczeństwo ruchu drogowego – należy zadbać o to, aby nowe rozwiązania drogowe były bezpieczne dla wszystkich użytkowników dróg, w tym pieszych, rowerzystów, kierowców i pasażerów transportu publicznego. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, wyznaczenia pasów rowerowych i chodników oraz innych elementów, które poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  Integracja z siecią transportu publicznego – aby poprawić mobilność mieszkańców i turystów, konieczne jest zapewnienie łatwego dostępu do transportu publicznego. Projekt alei Północnej powinien uwzględniać integrację z siecią tramwajową i autobusową oraz innymi środkami transportu publicznego, tak aby umożliwić łatwe i szybkie przesiadki.
  Środowisko naturalne – aleja Północna powinna być zaprojektowana z myślą o ochronie środowiska naturalnego i zachowaniu jak największej ilości zielonych terenów. W projekcie należy uwzględnić roślinność, drzewa, krzewy, a także odpowiednie rozwiązania, które pozwolą na efektywne gospodarowanie wodą deszczową.
  Hałas i zanieczyszczenia powietrza – konieczność zastosowania ekranów dźwiękochłonnych w okolicy budynków mieszkalnych, nieuwzględnionych dotychczas w projekcie. Ważne jest, aby przy projektowaniu alei Północnej wziąć pod uwagę dobrą organizację przestrzeni, co pozwoli na minimalizację zanieczyszczeń i hałasu. W ramach planowania należy uwzględnić odległość między drogą a budynkami, a także lokalizację punktów handlowych i usługowych, które generują duży ruch samochodowy.
  Partnerzy lokalni
  Partnerami lokalnym konsultacji były Rada Osiedla Sołtysowice oraz Rada Osiedla Polanowice – Poświętne – Ligota, w siedzibie których zorganizowano dyżury konsultacyjne. Rady przekazywały także mieszkańcom i mieszkankom informacje o konsultacjach. 

  Pełny raport z konsultacji 

 • 25.01.2023

  Konsultacje społeczne dotyczące dotyczące projektu alei Północnej, czyli trasy łączącej ul. Poświęcką z ul. Bolesława Krzywoustego (przyszła ul. płk. R. Kuklińskiego).

  Termin

  24 stycznia – 14 lutego 2023 r.

  Zakres

  Elementy trasy alei Północnej, w szczególności kwestie związane z organizacją komunikacji zbiorowej oraz ciągów pieszo–rowerowych.

  Cel

  Poinformowanie mieszkańców i mieszkanek Wrocławia o szczegółach dotyczących planowanej inwestycji oraz zebranie opinii w tej sprawie.

  Formy

  E-FORMULARZ OPINII | 31.01–14.02.2023 r.

  E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 31.01.2023 r., godz. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting - https://partycypacja.clickmeeting.com/aleja-polnocna   SPOTKANIE KONSULTACYJNE DLA PRZEDSTAWICIELI RAD OSIEDLI  2.02.2023 r., godz. 17.30

  Zaproszenie zostanie przekazane przedstawicielom i przedstawicielkom Osiedli.

  DYŻUR KONSULTACYJNY | 6.02.2023 r., godz. 17:30–19:00 | Rada Osiedla Sołtysowice | Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 19 | ul. Sołtysowicka 29h

  DYŻUR KONSULTACYJNY | 7.02.2023 r., godz. 17:30–19:00| Rada Osiedla Polanowice – Poświętne – Ligota | ul. Kamieńskiego 190

  Kto konsultuje?

  Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia

  Efekt

  Raport z konsultacji

  Więcej informacji: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/jaka-bedzie-aleja-polnocna  Uwaga!

  E-formularz opinii na stronie konsultacji pojawi się 31/01. 2023

 • 15.12.2021

  Podpisanie umowy na projektowanie nowej drogi na północy miasta. 

 • 16.11.2021

  Wrocławskie Inwestycje wybrały wykonawcę projektu Alei Północnej czyli trasy łączącej ul. Poświęcką z ul. Krzywoustego.

  Najtańszą ofertę złożyło Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-PROJEKT” sp. z o.o. (ok. 4,7 mln zł), a kolejne BIPROGEO-PROJEKT sp. z o.o. (ok. 4,9 mln zł) i Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem sp. z o.o. (ok. 5,1 mln zł). Wrocławskie Inwestycje chcą przeznaczyć na zadanie 5,25 mln zł brutto. Wszystkie oferty mieszczą się w tej kwocie.

  W rozstrzygniętym przetargu wybrano ofertę BBKS-PROJEKT. Spółka, od momentu podpisania umowy, będzie miała 18 miesięcy na przygotowanie projektu.

  Prace budowlane mają w pierwszej kolejności rozpocząć się od połączenia ul. Krzywoustego nowym łącznikiem z ul. Poprzeczną, gdzie powstanie wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu Alej Północnej. Przy torach znajdujących się obok CH Korona często powstają olbrzymie korki. Samochody potrafią stać w ciągu ul. Sołtysowickiej aż do skrzyżowania z ul. Redycką.

  Jak dokładnie będzie przebiegać nowa droga? O tym przekonamy się za ok. 2 lata. Wykonawca projektu będzie mieć od 18 do 24 miesięcy na prace.

 • 11.08.2021

  Aleja Północna – bo tak zostanie nazwana nowa trasa, liczyć będzie 5,5 km. Wyczekiwana przez mieszkańców droga odciąży z nadmiernego ruchu samochodowego północne osiedla Wrocławia: Polanowice, Poświętne i Sołtysowice. Zyskają także Karłowice, na terenie których al. Kasprowicza obciążona jest częściowo ruchem tranzytowym na kierunku wschód-zachód.

  Korytarz pod Aleję Północną „na papierze” istnieje od kilkunastu lat w dokumentach strategicznych i planistycznych gminy Wrocław. Aktualny przebieg drogi został ustalony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (zarówno w obecnej, jak i poprzednich edycjach). Został on uszczegółowiony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

  Zakłada się, że na trasie alei powstanie sześć skrzyżowań – z ul. Poświęcką, ul. Kamieńskiego, ul. Redycką, ul. Sołtysowicką i nową ulicą, jaka powstanie od ul. Poprzecznej do ul. Krzywoustego. Pojawią się ścieżki rowerowe, chodniki i wiadukt nad torami kolejowymi linii 143 i nowe skrzyżowanie z ul. Krzywoustego w rejonie mostu na Widawie.

  Droga będzie jednopasmowa i poprowadzi ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, która obecnie kończy się przy skrzyżowaniu z ul. Poświęcką obok marketu Dino. Droga zostanie przedłużona do skrzyżowania ul. Pleszewskiej z Falzmanna, a następnie do zbiegu ulic Kamieńskiego i Kątowej, gdzie znajdują się ogródki działkowe, a obok nowe osiedle mieszkaniowe. Aleja następnie przetnie ul. Redycką przy wałach przeciwpowodziowych na Widawie.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl