Informacja do rodziców dzieci w wieku do lat 3

Poniżej treść informacji.


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, które spełniają trzy warunki jednocześnie :

1) uczestniczyły w dniach 15-30 maja 2014 roku w rekrutacji do żłobków publicznych,

2) uczestniczyły w dniach 4-8 sierpnia 2014 roku w rekrutacji do żłobków niepublicznych z dofinansowaniem Gminy Wrocław,

3) nie zostały przyjęte do żadnego ze żłobków z powodu braku miejsc.

 W związku ze zmianami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na grupach wiekowych II i III oraz zwiększeniem w miesiącu październiku 2014 r. ilości miejsc normatywnych w żłobkach publicznych o 100 miejsc.

Rodzice dzieci spełniających ww. warunki proszeni są o składanie w sekretariacie Wrocławskiego Zespołu Żłobków, przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu w dniach od 1 do 10 września 2014 r.  podań potwierdzających chęć zapisania dziecka do jednego ze żłobków Wrocławskiego Zespołu Żłobków.Zgłoś uwagę